Avansert søk

10 siste artikler

Helseinformasjon - hvordan bedre skolehverdagen

En viktig oppgave for et nasjonalt kompetansesenter er å spre kunnskap. I tillegg til å arrangere kurs og konferanser, reiser ansatte på Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi ved behov ut til landets kommuner og helseforetak for å informere.

Les mer

Behandling av tics: Habit Reversal Training - Tics-kontrollerende trening - Workshop med Douglas Woods

INNSIKT har flere ganger de siste årene skrevet om Habit Reversal Training (Tics-kontrollerende trening) og Comprehensive Behavioral Intervention for tics. Kort oppsummert dreier det seg om atferdsterapeutisk behandling av tics. Systematisk forskning tyder på at metoden er virksom på kort og lang sikt for ca halvparten av de som behandles.

Les mer

Narkolepsi: nye diagnosekriterier og forskningsfunn – om autoimmunitet og betydningen av H1N1-viruset og vaksinasjonen

I juni 2014 utga finske Partinen, danske Kornum og Jennum og kolleger en stor oversiktsartikkel i Lancet Neurology: ”Narcolepsy as an autoimmune disease: the role of H1N1 infection and vaccination” som gir en grundig gjennomgang av narkolepsi med hovedfokus på de nyeste forskningsdataene og hvordan disse brukes: den nye sykdomsklassifikasjonen, de nyeste autoimmune forskningsfunnene, og de nyeste H1N1-virus- og vaksinasjonsteoriene.

Les mer

Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av ADHD hos barn

En forskergruppe ledet av Pål Surén ved Folkehelseinstituttet har nylig publisert en studie av hvorledes forekomsten av ADHD hos barn fordeler seg på de forskjellige fylkene i Norge. Dette er ikke blitt undersøkt tidligere.

Les mer

Søvnforstyrrelser hos barn og unge med Tourettes syndrom

Søvnforstyrrelser ved Tourettes syndrom er så vanlige at de må betraktes som komorbide* tilstander som hører til diagnosen, mener forfatterne av denne studien.

Les mer

Tvillingstudie om ADHD og lesevansker

En ny studie fra Kings College i London har undersøkt kognitive prosesser som er involvert ved lesevansker og ADHD-symptomer. Begge antas langt på vei å dele samme genetiske mekanismer.

Les mer

Når Tourette går til Hollywood

Sykdommer og mentale tilstander har blitt hyppig portrettert på film, helt siden filmens barndom ved forrige århundreskifte. Her ser Innsikt på en artikkel som går i dybden på Tourettes syndrom på film. Bildet over er hentet fra filmen "500 days of summer".

Les mer

Doktorgrad I: Om voksne med ADHD

18 juni 2014 forsvarte overlege Mats Fredriksen sin ph.d. avhandling Long term pharmacotherapy of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A literature review and clinical study. Samme dag holdt han sin prøveforelesning der han hadde fått oppgitt emnet ADHD og søvnvansker. En oversikt over etiologi og behandling.

Les mer

Doktorgrad II: Om voksne med ADHD

Den 6. juni forsvarte Michael B. Lensing sin doktoravhandling Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in adults ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Les mer

Doktorgrad III: Om barn med ADHD. Om svikt i kognitive funksjoner.

I sitt doktorgradsarbeid har Winther Skogli (bildet) bl.a. undersøkt 75 gutter og jenter med ADHD i alderen 9 – 16 år. Han har sett på deres uvikling av eksekutive funksjoner som innbefatter blant annet evnen til å holde igjen en impuls, planlegge oppgaver frem i tid og løse problemer som oppstår på en fleksibel måte.

Les mer

 

NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus, Ullevål,
Bygg 31 4. etg
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Tlf: +47 23 01 60 30
E-post: post.nevsom@ous-hf.no

Webredaktør: Marit Skram
Ansvarlig redaktør: Cathrine Monrad Hagen

Om NevSom

 

Logg inn