På slutten av 2010 deltok NK på to konferanser som fokuserte en del på søvn og våre diagnoser, den amerikanske barnepsykiatriske konferansen og en konferanse om barnemedisin og søvn i Roma. Mulig sammenheng mellom narkolepsi og H1N1 vaksine har og ført til at NK har deltatt på nye arenaer. Blant annet deltar vi i en undersøkelse med Folkehelseinstituttet der sammenhengen forskes på.


For de aller fleste er søvn forbundet med vaner, og en kan ofte påvirke søvnen ved å endre vanene. Men dette er vanskelig, spesielt siden endring av vaner og rutiner er krevende når en er trett og sliten. Det er derfor viktig at foreldrene til barn med søvnvansker får klare og begrunnede råd, samt mye støtte.
Ved å sammenligne forskjellige studier ser man at barn og unge i gjennomsnitt sover mindre nå enn tidligere. En mulig forklaring kan være innføring av nye gjenstander på soverommet. Det er i dag flere barn som har TV på rommet, de har datamaskin og mange har med seg mobiltelefonen på soverommet og i sengen. Før så man på TV sammen i stuen, og når man la seg, var soverommet fritt for distraherende gjenstander. I dag er det flere ungdommer som tidlig trekker seg ut fra familieenheten ved å gå på rommet for å spille data, være på Facebook, se ungdomsprogrammer eller sende SMS.


Gjør det noe? Skumringen er et viktig signal til kroppen om at den skal begynne å forberede seg på å legge seg. Gjennom øyet sendes signaler til et lite senter i hjernen som skiller ut et hormon, melatonin, som man kan kalle et søvnfremmende hormon. Når man sitter foran en skjerm hele kvelden, sitter man overfor en lyskilde som begrenser utskillelsen av melatonin, og søvnen lar vente på seg. Mens man venter på å bli trett, vil en jo da lett sitte foran data eller se på TV. Hvor lurt er det egentlig at det er data og TV på soverommene til barn og unge?
I Roma ble det vist til en ung pasient som endret adferd, var brå og irritabel, sovnet i skoletimen, fikk fall i karakterer og så videre. Hun brøt skolens reglement ved å bruke mobiltelefonen i skoletiden, og den ble derfor konfiskert. I løpet av en uke var hun tilbake til sitt gamle jeg, og en nærmere kontroll av telefonen viste at hun hadde brukt store deler av natten til å sende SMS. Vet foreldre om barnet sover når det holder seg på rommet etter leggetid, eller slår de seg til ro med at ungdommen er stille?
 

Hva er normalt søvnbehov?

Et nyfødt barn kan sove rundt 10 timer, andre nyfødte kan sove dobbelt så lenge. I løpet av de første tre måneder har barnets utvikling modnet slik at kroppstemperaturen synker fra rundt 37,2 grader til 36,5 grader ved innsovning. Kroppens kjernetemperatur varierer i løpet av døgnet og har betydning for søvn.

Målinger av varigheten av søvn hos barn og unge viser at de sover mindre nå enn for 15 - 20 år siden. Dette kommer frem i en engelsk undersøkelse som har fulgt 14 000 barn og deres søvnmønstre fra fødselen til de i dag er 19 år. Søvnlengden ble registrert, og figuren viser hvordan gjennomsnittlig søvntid endret seg fra 6 måneders til 140 måneders (11 ½ års) alder.

  

 Gjennomsnittlig søvnlengde i timer hos 14 000 barn fra 6 - 140 måneders alder.

Forfatterne av en artikkel i Sleep Medicine[1] har sett på søvntid hos ungdom i USA. De fant at piker sover gjennomsnittlig 22 minutter lenger enn gutter per natt. Overvektig ungdom sover mindre, og en vet at overvektige ofte har dårligere søvnkvalitet som følge av snorking og pustevansker. Litteraturmengden rundt dette er stadig økende. I Australia har en undervist barn og unge om søvn, dens betydning og behov for lang nok søvn, og så videre. Ungdommene opplevde dette som et meget positivt tema som de ønsket mer av. En har funnet at ¾ av foreldrene undervurderer sine barns søvnbehov, og 40 prosent trodde at snorking betød at barnet sov godt.

Søvnvansker forbindes ofte med ”våre” tre diagnoser, men på forskjellig vis. Barn med AD/HD har ofte problemer med å sovne, det vil si at de har lang søvnlatens. Barn med narkolepsi har problemer med at de sovner altfor lett og ikke får lang og dyp nok søvn. Mellom 40 – 80 prosent av barn med narkolepsi kan ha meget skremmende mareritt, der de ikke bare drømmer med sterke lyd- og synsinntrykk, men også med taktile (sensoriske, føler fysisk) hallusinasjoner. Kommer disse hallusinasjonene når de sovner, kalles de hypnagoge hallusinasjoner, mens ved oppvåking kalles de hypnopompe hallusinasjoner.

Hva er søvnparalyse? Når vi drømmer og er i REM-søvn, er hjernen aktiv, men kroppen er avstengt fra hjernen slik at en ikke kan agere ut drømmene. Søvnparalyse ser man når man går rett fra drømmesøvn til våken tilstand, men ikke klarer å bevege kroppen. Man opplever med andre ord meget skremmende og livaktige drømmer i våken tilstand uten å kunne røre på seg. Når barn opplever slikt i forbindelse med søvn, er det forståelig at de blir redde for å legge seg. Og dessuten - når barnet viser stor motstand mot å sove, og på en tid av døgnet der foreldrene ofte ikke har så mye tålmodighet, oppstår det meget lett konflikter.

 


Praktiske råd:

1:Ikke ta med elektronikk på soverommet
2:Ikke se tv på sengen
3:La mobilen ligge i et annet rom
4: Ikke bruk datamaskin i timen før du legger deg

Det kan være hardt å overbevise ungdommer (eller seg selv) om dette, men på sikt er det stor sannsynlighet for at det vil gi bedre søvn.

 

Les også

SØVNPROBLEMER HOS UNGE VOKSNE MED AD/HD-SYMPTOMER

Referanse:
Moore, M et al. (2011): Correlates of adolescent sleep time and variability in sleep time: The role of individual and health related characteristics. Sleep Med;12(3):239-245.