Tidsskriftet Innsikt ble gitt ut av Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndom og narkolepsi (NK). Senteret ble i 2015 slått sammen med Autismeenheten, og de to sentrene dannet NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom kommer ikke til å gi ut et tidsskrift i papirutgave. I steden vil NevSom legge ut artikler og informasjon på senterets hjemmeside, www.nevsom.no.

 

På vegne av redaksjonen ønsker vi å takke alle som har bidratt med matieriale til artiklene i Innsikt. De aller fleste artiklene som ble trykket i papirutgavene av tidsskriftet om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, er tilgjengelig her på tidsskriftets nettside.

 

 

Vennlig hilsen Britta Nilsson, leder ved NevSom og
Marit Skram, kommunikasjonsrådgiver og tidligere redaktør av Innsikt.

 

Illustrasjonsfoto: Marit Skram