Eksekutive funksjoner utvikles tidlig, fra fødsel og helt til slutten av 20 årene. Utvikling av eksekutive funskjoner har vært viet stor oppmerksomhet i forståelsen av ADHD-symptomer, men det er fortsatt mangel på kunnskap om hvordan utviklingen av disse er knyttet opp mot forandringen av ADHD-symptomer og evt. tilleggsvansker som for eksempel angst og depressive problemer. Den overordnede konklusjonen på avhandlingen var at de grunnleggende vanskene med eksekutive funksjoner vedvarer, selv om ADHD-symptomene avtar. Innsikt vil i neste nummer komme med et mer inngående referat fra den siste artikkelen som ble publisert. Hovedopponent under avhandlingen var professor Edmund Sonuga-Barke, som har sagt seg villig til å delta på konferansen i ADHD forskningsnettverk som skal arrangeres på Hell i mars 2015.

Tittelen på Erik Winther Skoglis doktoravhandling er «Cognitive and emotional development in children and adolescents with ADHD compared to typical developing children.» Disputasen (presentasjon av ferdig avhandling) fant sted 26. juni på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er i dag ansatt som psykolog ved Sykehuset Innlandet, BUP Lillehammer. Avhandlingen er basert på følgende fire vitenskaplige arbeider som er publisert i internasjonale tidsskrifter.

 

Avhandlingen er basert på følgende artikler

  • Skogli EW, Andersen PN, Hovik KT, Øie M. Development of Hot and Cold Executive Function in Boys and Girls With ADHD: A 2-Year Longitudinal Study. Journal of Attention Disorders. 2014 March 13, 2014.
  • Skogli E, Teicher M, Andersen P, Hovik K, Oie M. ADHD in girls and boys - gender differences in co-existing symptoms and executive function measures. BMC Psychiatry. 2013;13(1):298. PubMed PMID: doi:10.1186/1471-244X-13-298.
  • Skogli EW, Egeland J, Andersen PN, Hovik KT, Øie M. Few differences in hot and cold executive functions in children and adolescents with combined and inattentive subtypes of ADHD. Child Neuropsychology. 2013 2014/03/04;20(2):162-81
  • Øie M, Skogli EW, Andersen PN, Hovik KT, Hugdahl K. Differences in cognitive control in children and adolescents with combined and inattentive subtypes of ADHD. Child Neuropsychology. 2012 2014/01/02;20(1):38-48.

Tilbake til forsiden