Undertittel for avhandlingen var A study of treatment and outcome in different age groups. Den er basert på to undersøkelser blant voksne med ADHD i Norge. Den ene studien undersøker iverksatt behandling, behandlingsforløp og effektvurdering, den såkalte SIBBE-studien, og er finansiert av Helsedirektoratet. Femti pluss er en pilotstudie om det å bli godt voksen med ADHD og er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering. Arbeidet med avhandlingen har resultert i fire publiserte artikler. De to første er referert i Innsikt 2 2013. I tillegg bidro Michael B. Lensing selv med en artikkel i Innsikts jubileumsnummer (Innsikt 1 2014) som hadde tittelen «Voksne med AD/HD: Pasienter og primærlegers rapportering av bruk, misbruk og effekt av sentralstimulerende legemidler».

Oppgitt emne på prøveforelesningen hadde tittelen: «Konfunderende faktorer: Hva er det, når og hvorfor må man kontrollere for det og hvordan kan det gjøres?» og var en interessant gjennomgang av påvirkningsfaktorer som det må tas høyde for i planlegging, gjennomføring og analyse av klinisk medisinsk forskning av den typen som ligger til grunn for Lensings doktoravhandling. Michael B. Lensing er i dag ansatt ved Oslo universitetssykehus Autismeenheten.

 

Avhandlingen er basert på følgende artikler

  • Lensing, MB. Zeiner, P., Sandvik,L., Opjordsmoen, S. Four-Year Outcome in Psychopharmacologically Treated Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Questionnaire Study. Journal of Clinical Psychiatry 2013; 74 (1):e87-e93.
  • Lensing, MB. Zeiner, P., Sandvik,L., Opjordsmoen, S. Quality of life in Adults Aged 50+ With ADHD. Journal of Attention Disorder. 2013 March 20 [Epub ahead of print]
  • Lensing MB, Zeiner P, Sandvik L, Opjordsmoen S (2013) Adults with ADHD: use and misuse of stimulant medication as reported by patients and their primary care physicians. ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disord 5:369-376
  • Lensing MB, Zeiner P, Sandvik L, Opjordsmoen S. Psychopharmacological Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults Aged 50+: An Empirical Study. Journal of Attention Disorder. 2014 Mar 29. [Epub ahead of print]

Les også:

Voksne med AD/HD: Pasienter og primærlegers rapportering av bruk, misbruk og effekt av sentralstimulerende legemidler

Mer norsk forskning om voksne med AD/HD

Femti pluss – En studie om det å bli godt voksen med AD/HD

Tilbake til forsiden