Nevrodagene ble arrangert på Ingeniørenes hus i Oslo, som i tillegg til fire dager med foredrag om nevrologiske tilstander, inneholdt kunstutstillingen «Nevroner» av Halfdan Kierluf.

NKs nevrolog Stine Knudsen holdt foredraget «Narkolepsi etter 2009/H1N1-vaksinasjon i Norge – status etter 4 år». Sebjørg H. Nordstrand, nyansatt Phd-stipendiat hos NK hadde Kleine-Levins syndrom som tema. « Kleine-Levin syndrom og idiopatisk hypersomni hos pasienter vaksinert mot H1N1-influensa. Var narkolepsi den eneste CNS- hypersomni etter Pandemrix?» var tittelen på hennes foredrag.

– Det var morsomt å kunne presentere dataene våre til kollegaer fra hele landet. Kleine Levins syndrom og idiopatisk hypersomni er sjeldne sykdommer, så det var fint å formidle informasjon og kunnskap om disse sykdommene til et så interessert og engasjert publikum, sier Sebjørg H. Nordstrand.

De fem nevrodagene bestod av en rekke foredrag med tema som handlet om blant annet dyp hjernestimuliering, multioppel sklerose, epilepsi og hodepine/migrene.

– Det var et veldig spennende program på Nevrodagene, og flott at nevrologiske søvnsykdommer fikk så mye plass, sier Stine Knudsen. Det er en gylden mulighet til å diskutere narkolepsi og lignende tilstander med mange flinke nevrologer på ett sted. Vi fikk veldig gode og verdifulle tilbakemeldinger.

Det var også posterpresentasjoner og en kasuistikkonkurranse, der 6 kasusistikker (sykdomsbeskrivelser) ble presentert.

Når det blir nevrodager neste gang vet vi ikke foreløpig, men Hjerneuken i 2015 er satt til 2.-8. mars, og i følge Norsk nevrologisk forenings kalender blir det arrangementer over hele landet.

 

Norsk nevrologisk forenings hjemmeside