Leder

Barn i fosterhjem har overhyppighet av psykiske lidelser

Forskning om forvarsler

Oppdatering av britiske anbefalinger om behandling av ADHD

Vi håper på mer støtte til narkolepsiforskning i Europa

Hvordan blir pasienter med narkolepsi behandlet i Tyskland?

Langtidsvirkende metylfenidat til voksne med ADHD

ADHD, spiseforstyrrelser og psykiatriske lidelser

Konferanse om Tourettes syndrom på historisk grunn i Paris

Gamle artikler - nye lesere

Tildeling av forskningsmidler fra ADHD Forskningsnettverk

Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

NKs 20-årsjubileum

Nytt fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Professor Mary Robertson kommer til Oslo!

Dagskonferanse om Tourettes syndrom mandag 13. oktober

Flere bruker ADHD-legemidler, men andelen yngre brukere er uendret

Psykometri: Tester og kartleggingsverktøy for barn og unge - på nett