NK har hatt ansvar for å formidle og bygge opp kompetanse om narkolepsi i alle deler av tjeneste- og hjelpeapparatet, i skolen og arbeidslivet og ulike sosiale arenaer, slik at mennesker med narkolepsi kan leve aktive liv og oppnå så høy og god livskvalitet som mulig gjennom hele livsløpet.


Der det ikke finnes eller er manglende kompetanse, fikk NK i oppdrag å være pådriver for å få i gang eller selv drive forskning og fagutvikling. For 20 år siden var det fint lite kompetanse om narkolepsi rundt i verden, så det tok tid før NKs arbeid med narkolepsi kom skikkelig i gang. Heldigvis har det vært ildsjeler både i og rundt NK som har samlet artikler og foredrag fra alle verdenshjørner og delt sine erfaringer og kunnskap, slik at NK nå er blant de beste kompetansemiljøene i Europa når det gjelder narkolepsi.

NK har opp gjennom årene holdt en rekke kurser for fagpersoner i alle deler av hjelpeapparatet og skoleverket både sentralt og i fylker og kommuner. Ofte reiser de ut til kommuner for å medvirke til at enkeltpersoner med narkolepsi og fagpersoner kan finne frem til gode løsninger på hverdagens store og små utfordringer der det trengs.
Det som allikevel oppleves som det aller viktigste for barn, unge og voksne med narkolepsi og deres familier, er at vi kan kontakte NK direkte, uten henvisning fra fastlegen for å få veiledning og støtte til å takle vanskelige utfordringer som oppstår i de ulike livsfasene. Vi er mange med narkolepsi rundt i landet som snakker om livet «før og etter NK».


NK har alltid vært veldig «god på brukermedvirkning». De 3 brukerorganisasjonene som hører til NK har alltid blitt inkludert i NKs virksomhet, både i enkeltprosjekter og på systemnivå.


Selv om vår forening hadde litt «startvansker» i begynnelsen, har vi siden gjort så godt vi kan og ikke «sovnet på post». Vi benytter anledningen til å takke for alt dere har gjort for oss som har narkolpsi, så langt! Vi ser frem til fortsatt samarbeid og er svært glade for at også Idiopatisk Hypersomni og Kleine-Levin Syndrom blir tatt formelt inn under NKs ansvarsområde fra januar 2014.