Hvem skulle nå ivareta den sterkt voksende gruppen som ble diagnostisert med MBD/ADHD?

I 1990, på et møte i Sosialdepartementet, ble det drøftet behov for spisskompetanse blant små og ukjente grupper funksjonshemmede. Etter møtet fikk ADHD Norge, Norsk Tourette Forening og Narkolepsiforeningen i oppdrag å utrede oppbygging og drift av felles spisskompetanse. Dette var et spennende men utfordrende arbeid. Tre organisasjoner skulle samarbeide om å lage et felles spisskompetansesenter samtidig som diagnosenes særegenhet skulle ivaretas.

Den ferdige utredningen ble overlevert Sosialdepartementet og vår egen «mor», Gerd Strand, ble satt til å lede arbeidet videre i departementet. ADHD Norge hadde, i likhet med de andre organisasjonene, store forhåpninger til dette prosjektet som skulle lede fram til vårt eget spisskompetansesenter som ville spre mer kunnskap om diagnosene. Vi hadde stor tro på at det ville bli enklere å leve med ADHD.

Det gode samarbeidet mellom NK og ADHD Norge har betydd mye både for ADHD diagnosen og ADHD Norge som organisasjon. Gjennom representasjon i brukermøter og referansegrupper har vi følt at vi har blitt hørt og tatt med på råd.

NK har bidratt til at mye kunnskap om ADHD har kommet fagmiljøene og brukerne til gode. De ansatte har hele tiden holdt seg oppdatert på ny kunnskap som de har delt med oss. Tidsskriftet Innsikt har også vært et godt redskap for kompetansedeling. De årlige konferansene NK arrangerer innen forskningsnettverket for ADHD gir verdifulle bidrag til mer kunnskap om ADHD.

Det har skjedd mye viktig i ADHD saken i løpet av de 20 årene NK har bestått, ikke minst arbeidet med Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med ADHD hvor NK har vært svært sentral.                                                                

Gerd Strand, NKs leder gjennom alle disse årene, har styrt skuten støtt og sikkert. Gerd vil om kort tid mønstre av og skutens kurs er per i dag usikker, men arbeidet som er lagt ned i løpet av alle disse 20 årene er ikke forgjeves. ADHD har alltid vært der og vil alltid finnes. NK har bidratt til at nye generasjoner kan dra nytte av den kunnskapen som NK har samlet og systematisert.

Vi gratulerer NK med dagen og takker et godt samarbeid gjennom 20 flotte år!