Takk for hjelpen!

Litt av NKs forhistorie

Gratulerer med 20-årsjubilèet, NK!

20 års engasjement for pasienter med narkolepsi og beslektede søvnforstyrrelser

Nordisk narkolepsisymposium

Årlig ekspertsamling om AD/HD

Kurs for brukere

Tanker fra en far - Fra brukerkurs om narkolepsi/hypersomni i Bodø

Voksne med AD/HD: Pasienter og primærlegers rapportering av bruk, misbruk og effekt av sentralstimulerende legemidler

- Vi kan ikke se bort fra pårørende

Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser

Foreldre til barn med Tourettes syndrom

Atferdsterapi virksomt  ved Tourettes syndrom

Fra stensil til tidsskrift

Hilsen fra Norsk Tourette Forening

Hilsen fra Christopher Gillberg

Byen er Bergen og tema er søvn

Utgivelser fra NK

 

Tilbake til forsiden