Norsk Tourette Forening

 

Nytt kontor: Flyttet fra Drammen til Larvik i oktober 2013. Ny adresse: Frankendalsveien 97, 3274 Larvik.
Tlf 31 41 10 55, tirsdag - torsdag kl 09-15
Daglig leder: Liv Irene Nøstevik
Leder: Jorunn M. Bakke
www.touretteforeningen.no


Jorunn Bakke, leder av Norsk Tourette Forening. Foto: Marit Skram

 

 

ADHD Norge

 

Marianne Oftedahl er generalsekretær, og Sølvi Glevoll er leder for organisasjonen som i dag teller nesten
10 000 medlemmer. ADHD Norge byttet lokaler i desember 2013, fra Lysaker til Storgata i Oslo sentrum.
Ny adresse er
Storgata 10, 0155 Oslo


Sølvi Glevoll, leder av ADHD Norge. Foto: ADHD Norge

 

 

Foreningen for Søvnsykdommer

 


Foreningen for Søvnsykdommer søker å favne alle som har en søvnsykdom. På sin hjemmeside, www.sovnforeningen.com, skri-ver de at rundt 10 % av befolkningen sliter med alvorlige og langvarige søvnplager, og at det finnes mer enn 80 forskjellige typer søvnforstyrrelser og søvnsykdommer, hvorav søvnapné er den vanligste. Narkolepsi er således en av mange diagnoser som blir ivaretatt av foreningen. Margaret Ramberg, som tidligere var leder av foreningen, sitter nå i styret, og er den i FfS som kan mest om narkolepsi.
Adresse:
Solheimveien 62 B,
1473 Lørenskog
Tlf: 48280383
e-post: sovnforeningen@gmail.com


Leder av Foreningen for Søvnsykdommer: Inger Johanne  Serrano. Foto: Privat