I to dager var de cirka 45 deltakerne på konferansen, som ble holdt på Gardermoen, opptatt av forskjellige aspekter ved AD/HD. Det ble fremlagt nye prosjekter og ny forskning om diagnosen, både blant barn, ungdom og voksne. Søvn, medisinering, språkvansker og muskelsmerter var noen av temaene som ble diskutert. Vi skal ikke gå gjennom hele programmet her, men trekker frem noen av innleggene.
 

AD/HD og søvn

Første innleder var Stine Knudsen fra NK, som hadde en presentasjon om AD/HD og søvn. Som kjent er det mange med denne diagnosen som har problemer med søvnen. Knudsen startet med en innføring i søvnsystemet i hjernen, og hvordan dette fungerer. Blant annet forklarte hun at hypokretinnivået endres i løpet av døgnet og regulerer søvn og våkenhet. Hun stilte også spørsmål om hvorvidt søvnproblemene hos de som har AD/HD er en del av diagnosen, eller hvorvidt det er en komorbiditet, og således kan være en primær søvnsykdom.


Også Jan Haavik hadde et innlegg om søvn, men her var det de voksne det handlet om. Haavik og blant andre Erlend Joramo Breivik ved Universitetet i Bergen har en stor undersøkelse i samarbeid med Bjørn Bjorvatn ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer. Denne undersøkelsen samler inn data fra 800 voksne med AD/HD og 910 kontroller fra hele Norge. Datatinnsamlingen vil fortsette ut 2014. På sikt ønsker de å øke kunnskap om sammenhengen mellom søvn og symptomer på AD/HD hos voksne. Dette er et av prosjektene som fikk støtte fra ADHD Forskningsnettverk i år.
 

Barn og språk
 

Fra ADHD-studien presenterte Bothild Bendiksen adferdsvanser hos førskolebarn med symptomer på ADHD, mens Nina Rohrer-Baumgartner og Anette Holth Skogan la frem sin studie om AD/HD-symptomer hos barn fra treårs alder. De har vurdert eksekutive funksjoner hos førskolebarn, noe som ikke er gjort så mange ganger før. To artikler har blitt publisert om dette arbeidet, som er støttet av forskningsnettverket. Den ene artikkelen har fokus på forsinket språk hos treåringer, den andre om arbeidsminne hos førskolebarn. Også Wenche Andersen Helland har hatt en studie om barn og språk. Hennes data, basert på Barn i Bergen-undersøkelsen, viser at nesten 60% av barn med AD/HD-symptomer har språkvansker. Av disse er det dobbelt så mange gutter som jenter.

Bothild Bendiksen og Anette Holth Skogen


Det var til sammen 15 innledninger, og vi kan dessverre ikke nevne alle her. Sist ut var Christopher Gillberg, som hadde to temaer. Han fortalte grundig om ESSENCE, som er hans betengelse for «Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations». Gillberg er opptatt av at diagnoser noen ganger blir brukt for kategorisk. Dette står det mer om i Innsikt nr 4/2010, og artikkelen er å finne på www.innsikt.org. Til sist la han frem en oversikt over forsking på AD/HD i de nordiske landene. Det er stor variasjon over prosjektene, som foregår i blant annet Aarhus, Oulu og Uppsala, i tillegg til de nordiske hovedstedene.


Avslutningsvis fortalte Gerd Strand, leder av NK, at forskningsnettverket siden starten i 2007 har delt ut cirka ti millioner kroner. Av disse har ni millioner gått til forskningsprosjekter, mens under en million har gått til metode- og fagutvikling. Til sammen har over 60 prosjekter blitt tildelt forskningsmidler.
 

– Det er fantastisk å komme hit og se resultatene av de mange forskningsprosjektene som er satt i gang gjennom ADHD Forskningsnettverket, sa Strand i sin åpningstale. – Det har kommet veldig mye kunnskap og forståelse om AD/HD ut av de prosjektene som nettverket har kunnet tildele midler. Både for barn, ungdom, voksne og gamle har det kommet ny forskning innen språk, fysikk, søvn, medisinering og mange andre områder gjennom ADHD Forskningsnettverk. Denne konferansen er en fin anledning til å dele denne kunnskapen. Jeg håper nettverket har mange år igjen, avsluttet Strand.

Erlend Jaramo Breivik, Jan Haavik og Maj-Britt Posserud ser inn i fremtiden.

 

Forskningsmidler fra ADHD Forskningsnettverk

 

Forskningsnettverket deler hvert år ut midler til forsknings- og utviklingsprosjekter om AD/HD. Her er oversikt over hvem som fikk tildelt midler for 2013.


Disse ble tildelt 250 000 kroner:

 • Kristin Romvig Øvergaard, OUS
  Emotional disorders in 3 – 4 year old children with ADHD symptoms

   
 • Bothild Bendiksen, OUS/ADHD-studien
  ADHD og atferdsforstyrrelse i førskolealder

   
 • Annette Holth Skogan, OUS
  ADHD in preschool children: The relation between   behavioral and neurpsychological characteristics

   
 • Nina Rohrer-Baumgartner, FHI
  Language skills and ADHD symptoms in preschool children

   
 • Kari Furu, FHI
  Forskjeller i bruk av legemidler ved ADHD i Norden

   
 • Astrid Lundervold, UiB
  Kognitiv og emosjonell regulering blant voksne med ADHD

   
 • Jan Haavik og Bjørn Bjorvatn, UiB/KG Jebsen Center/Senter for søvnmedisin 
  Søvnforstyrrelser ved ADHD hos voksne

   
 • 100 000 kroner ble tildelt
  Nezla Duric, Helse Fonna
  QEEG sensitivitet og spesifisitet hos barn og unge med AD/HD

   
 • 95 000 kroner ble tildelt
  Jorun Schei, St. Olavs Hospital
  Ungdommer i BUP med nevropsykiatriske diagnoser          
                        

 

LES OGSÅ

ADHD Forskningsnettverks samling 2012