Leder av Gerd Strand

Nye kollegaer på NK

Forskning på AD/HD i Norge I
Et raskt Pubmed-søk på ADHD AND Norway ga 36 treff på publiserte artikler i 2012.
Knut Hallvard Bronder
 

Forskning på AD/HD i Norge II
Kort presentasjon av fire artikler, publisert i 2012
Egil Midtlyng

Medikamentbruk ved AD/HD forebygger kriminalitet
Tidligere forskning har vist at personer med AD/HD har økt risiko for å begå lovbrudd.
Ebba Wannag
 

Aripiprazol mot tics ved Tourettes syndrom
Om bivirkningsprofil
Ebba Wannag

Diagnostisk og prognostisk verdi av hypokretin-måling ved CNS-hypersomnier
Om hypersomnier i sentralnervesystemet
Stine Knudsen

Hypokretinnivået faller ved debut av narkolepsi
Resymé av artikkel om narkolepsidebut
Stine Knudsen

Narkolepsi i England etter A/H1N1 2009 influensavaksinen
Engelske funn fra British Medical Journal

Sosiale og økonomiske konsekvenser av narkolepsi
En ny studie beregner direkte og indirekte kostnader av narkolepsi
Jutta Martha Beiner

Nordisk symposium om narkolepsi i Helsinki i februar
Nordiske eksperter på narkolepsi har hatt flere møter
Egil Midtlyng, Knut H. Bronder, Ebba Wannag

En sjelden dag
Dagen for sjeldne diagnoser (skuddårsdagen) ble markert med en konferanse
Marit Skram

Elektriske impulser kan lindre symptomer
Dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom og TS
Jutta Martha Beiner

Om hallusinasjoner og narkolepsi
Siste bok fra Oliver Sacks
Egil Midtlyng

Kloke damer om rusmidler og AD/HD
Bok om rusmidler og AD/HD
Egil Midtlyng

Kognitiv atferdsterapi ved AD/HD
"The Young-Bramham programme"
Janne Drage

Kryssende grenser mellom psykiatri og litteratur
Siri Hustvedt og Paul Auster - i samtale med Finn Skårderud
Jutta Martha Beiner
 

Statped er blitt en nasjonal etat
1. januar 2013 ble det endringer i Statped
Marit Helene Meyer, Statped

 

Forsidefoto: Nord-Aurdal, mars 2013. Foto: Marit Skram