Leder av Gerd Strand

Ebba Wannag
Takk for ti gode år på NK!

Barn med AD/HD – hvordan går det med dem som voksne?
Om en befolkningsbasert, epidemiologisk studie av forløpet hos et utvalg av barn med AD/HD som ble fulgt til voksen alder.
Ebba Wannag

AD/HD som barn – ufør som voksen?
At AD/HD i barndommen kan påvirke yrkeslivet i voksen alder er velkjent.
Jutta Martha Meiner

AD/HD i Chile
Den omfattende studien av AD/HD hos barn og unge i Sør-Amerika viser en høyere forekomst av AD/HD enn i de fleste andre internasjonale studier.
Egil Midtlyng

Mer norsk forskning om voksne med AD/HD
To nye av Michael B. Lensing og hans forskergruppe ved Kvinne- og barneklinikken på Oslo universitetssykehus.
Egil Midtlyng

God oversiktsartikkel om Tourettes syndrom
God oversikt over hva man per i dag vet om TS.
Ebba Wannag
 

Tourettes syndrom og eksplosive raseriutbrudd – forekomst og risikofaktorer
Kraftige tics og tidlig debut øker sannsynligheten forraseriutbrudd hevder en ny amerikansk studie.
Janne Drage

Narkolepsi og graviditet – erfaringer fra 249 kvinner med narkolepsi
En europeisk spørreundersøkelse om narkolepsi og svangerskap har sett på forløpet av 249 graviditeter.
Knut Hallvard Bronder

«Ikke se på meg som syk»
Ungdommer med narkolepsi var målgruppen for et helgekurs som ble arrangert i april i Tønsberg.
Hilde N. Andresen

Høydepunkt fra samling om Tourettes syndrom (TS) i Athen
Det europeiske selskap for studier av Tourettes syndrom (ESSTS), holdt sitt årlige møte i Athen.
Stine Knudsen

Angst uten powerpoint
Kunnskap om effektiv angstbehandling
Egil Midtlyng

Ung med ADHD
Å forstå AD/HD, vanskene diagnosen gir og hvordan takle disse slik at man lykkes, er gjennomgangstonen i boken. 
Knut H. Bronder

Barn og tvang
To bøker om tvang er gitt ut i serien «Psykologi for barn», som foreløpig består av seks bøker.
Marit Skram

Narkolepsi etter H1N1-vaksine også hos voksne
25 voksne som fikk narkolepsi i perioden2009 - 2011 er undersøkt.
Knut H. Bronder