Denne boken kan være et utgangspunkt for samarbeid om behandling av tvang mellom pasient og behandler. Målet med behandlingen er at pasienten skal mestre tvangslidelsen på en bedre måte, og boken er lagt opp med tanke på hvordan man systematisk og målrettet kan arbeide med en tvangslidelse, og hva som skal til for at pasienten kan få det bedre.

Boken omtales av forfatterne som en «veiviser til mestring», og er lettfattelig og spekket med skjematiske refleksjons- og arbeidsoppgaver for pasienten. Boken baserer seg på kognitiv atferdsterapi, og spesielt eksponeringsterapi med responsprevensjon. 70-80 prosent av pasienter med tvangslidelser hevdes å ha nytte av denne behandlingen. Boken kan du kjøpe via nettsiden til psykopp.no

Mestringsbok ved tvangslidelser
Geir Thingnes, Jan Haslerud og Tone Madland Skeie
3. utg. (2012)
Hertevig Forlag
ISBN: 9788282172035
240 sider
270,-