27. september ble Lisbeth Myhre feiret i Helsedirektoratet. Seremonien med de cirka hundre fremmøtte ble startet av helsedirektør Bjørn Inge Larsen, som først ønsket slottets kansellisjef Anders Flågen velkommen. Kansellisjefen fremførte begrunnelsen for at Myhre mottok den høythengende ordenen: Hennes utrettelige arbeid for noen av de svakeste gruppene i samfunnet, nemlig de som har sjeldne diagnoser. Videre påpekte han at sjeldenfeltet krever spesiell oppmerksomhet, noe Myhre har vært klar på. Hun har også vært tydelig på hvor viktig det er med dokumentasjon av tjenester for brukere. Han trakk også frem hennes engasjement for psykisk utviklingshemmede, og deres rett til å bli hørt.

– Lisbeth Myhre har vært en søyle i kampen for de funksjonshemmedes sak, hevdet kansellisjefen.

Fra vit.ass. til direktør
Helsedirektør Bjørn Inge Larsen har jobbet sammen med Myhre i mange år, og holdt en varm tale for henne. Han kunne ikke understreke nok hvor høyt hun fortjente utnevnelsen. Både Larsen og kansellisjefen gikk gjennom Myhres meritter i arbeidslivet, fra hun tidlig i karrieren var vitenskapelig assistent på odontologisk klinikk, og siden underviste tannleger, og forsket på både blodtrykk og kreft. Hun var siden leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, jobbet i Helse- og omsorgsdepartementet og de siste ti årene har hun vært avdelingsdirektør for rehabilitering og sjeldne diagnoser ved Helsedirektoratet, til hun gikk av som pensjonist i begynnelsen av 2012 Hun har også skrevet en rekke artikler og har vært en svært viktig person for sjeldenfeltet i Norge.

– Lisbeth Myhre har vært en tydelig person i direktoratet. Og klok! Så det var ingen vits i å være uenig med deg, sa han henvendt til Myhre. – Vi takker deg, og unner deg av hele vårt hjerte denne utmerkelsen. Den er deg så vel fortjent! avsluttet Larsen.

Lisbeth Myhre selv kom med en «Takketale med noko attåt», hvor hun startet med et sitat av Gabriel Marques Garcia: «Livet er ikke hva som har hendt deg, men hva du husker og hvordan du husker det.»

Deretter gikk hun gjennom en historisk utvikling av sjeldenfeltet, og påpekte at det i dag er slik at 16 kompetansesentre har ansvar for ca 300 diagnoser, og rundt 16 000 registrerte brukere med sjeldne diagnoser. Det betyr at over 300 diagnoser ikke har et kompetansesenter med ekspertise.

Nyorganisering
Fra 1.1.2013 skal Helse Sør-Øst HF har ansvar for hele sjeldenfeltet, minus døvblinde. Døvblinde skal organiseres under Helse Nord RHF, og ikke lenger være en del av sjeldenfeltet.

Myhre trakk til slutt frem Helsedirektoratets service-telefon for sjeldne diagnoser, tlf 80041710.
– Men når det gjelder rehabilitering ser det ut til at de som trenger det mest, får det minst. Og de yngre pasientene får mindre rehabilitering enn de eldre, mente Myhre.

Etter at Myhre ble pensjonist har hun startet med blogging. Rehabilitering og bruken av ordet er et av temaene hun tar opp, se www.myhreperspektiver.blogg.no