Den første dagen ble i hovedsak viet den svenske barnelegen Björn Kadesjö som har jobbet mye med barn med AD/HD og skolens rolle og som arena for tiltak. Han har bidratt mye til å fremme kunnskap om AD/HD, utviklet kartleggingsverktøy (for eksempel kartleggingsskjemaet 5-15), og hvordan fange opp barn med AD/HD tidlig. Han understreket at mange barn med AD/HD risikerer å utvikle en del negative atferdsmønster som til slutt kan resultere i at eleven mislykkes på skolen, utvikler dårlig selvtillit, blir kriminell eller starter rusmisbruk. Han snakket derfor varmt om betydningen av tidlig kartlegging og ikke minst oppfølging av barnets utvikling hvor både lærere og foreldre må være involvert.

Gerd Strand, leder av ved Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK), ble introdusert som ADHD foreningens mor (farskapet er man visst aldri blitt helt enig om, red.anm). Hun har blant annet jobbet ved Haukåsen barnehage og skole i Oslo på 1970-tallet. Haukåsen hadde da en barnenevrologisk poliklinikk som tok i mot barn fra hele Oslo, og Strand med fler var den første som startet foreldregrupper for foreldre til barn med AD/HD. Strand presenterte en historisk gjennomgang av AD/HD-diagnosen i Norge, se side 23. Visste du at Norge var tidlige ute med å anerkjenne konsentrasjonsvansker, uro og manglende impulsstyring som en organisk årsak? Dette takket være barnepsykiaterne Hjalmar Wergeland og Anna Marie Stovner. Disse to regnes for å være de som startet behandling med sentralstimulerende legemidler på 50- og 60-tallet (se minneord om Anna Marie Stovner s. 32).

Inger Bergkastet er en spesialpedagog med et skarpt blikk for de små, men viktige detaljene som skal til for å skape et godt læringsmiljø. Hennes kunnskap er opparbeidet gjennom årelang erfaring som lærer og spesialpedagog. Hun arbeider i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Deltagerne fikk en grundig innføring i gode grep for å skape et godt læringsmiljø for alle elever og lærere.


Inger Bergkastet

En av deltagerne, Finn Sjøholt, MST terapeut ved Bufetat under parallellsesjonen om «barn og unge» fortalte at han fikk flere a-ha opplevelser. Som han sa;
– flere av presentasjonene hadde mange gode og praktiske eksempler med høy overføringsverdi – og som ikke bare gjelder for barn med AD/HD, men også for andre barn.

Mia Börjesson, sosionom og coach, har jobbet mange år med ungdom som har det vanskelig. Hun er blant annet tilknyttet organisasjonen «Voksne for barn». Hun fortalte levende om sine erfaringer og arbeidsmetoder for å skape endring og motivasjon og å kunne nå sine mål og drømmer. Hun tok deltagerne med på det som engang var hennes drøm, fra idè og planlegging til gjennomføring - om å reise til Tanzania. Dette brukte hun for å illustrere veiledning, endringsarbeid og skape retning for unge mennesker som har det vanskelig. Ingen kunne være uberørt da hun ekstatisk så oss i øynene og nærmest ropte ut; «Hvor er ditt Tanzania?». Vi lo oss gjennom hennes brokete vei til Tanzania, av egne og andres forestillinger, om selvtillit, motivasjon og energi, eller vilje og lyst – til å reise. I tillegg til nærmest å bli overmannet av Börjessons vitale vesen satt jeg igjen med to ting som er viktig for fagfolk; for å kunne følge sine drømmer og mål må man ha et bilde i hodet på hvor personen vil. For det andre er det viktig å formidle at man ikke kan tro at man ikke behøver å anstrenge seg for å nå sine mål! Det handler om å skape selvtillit. Mangler ungdom dette kommer de aldri til å prøve!

Mia Börjesson
Mia Börjesson

Pelle Sandstrak avsluttet konferansen med alle deltagerne fra begge sesjonene til stede. Han holdt ikke et foredrag, men et «uklinisk foredrag med Tourette» som han selv sa. Mellom latter og radbrekkende historier fra barneårene i ei bygd i Trøndelag spurte han spørsmål som «hvordan møte en vulkan pedagogisk»? Han harselerer over mye, spesielt psykoanalyse, men også om hva som har hjulpet han. Det er befriende å høre Sandstrak så åpen og direkte. Han er en scenekunstner av det sjeldne med sin genuine innsikt, herlig latter, energi og sjarme (og bare bittelitt tics). Sandstrak understreker «jeg vil jo ikke bli 100 % normal, da ville det jo ikke finnes noe håp». En finurlig refleksjon som er et typisk Sandstraksk utsagn. Men den føles og er helt riktig.
 

Pelle Sandstrak
Sandstrak er et levende bevis på at det finnes håp, at det er mulig å forandre sitt liv – til tross for tunge motbakker.
 

Frode Jøsang
Frode Jøsang hadde en god presentasjon om vennskap.
 


Milepælene for AD/HD i Norge 

1950 
H.Wergeland - første behandling med sentralstimulerende midler i Norge (ekstakt årstall ikke kjent)

1960 
1966:«D» i MBD gikk fra betegnelsen «damage» til dysfunction

1970 
1972: H.Kløve -første nevro-psykolog i Norge
1973: M. Wehn ved Haukåsen polikl*.: startet behandling med SSM etter A.M. Stovners modell
1979: Brukerforeningen «MBD foreningen» etablert

1980 
1980: Stor litteratur studie om AD/HD i Norge. Monografi av Pål Zeiner
1986: Første forsknings-konferanse i Norge arr. av EBBS** v/ Terje Sagvolden

1990 
1994: Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi opprettet
1996:Norsk Nevropsykologforening opprettet

2000 
1997-2003: Sakkyndig team for utredning og behandling av voksne (dekket hele Norge)
2004: Global ADHD Network***
2001: Utmerkelse fra CHADD: «International reward to the kingdom of Norway for national excellence in the field of ADHD»
2004: Oppstart av AD/HD forsknings-nettverk. NK på oppdrag fra helse-direktoratet
2004: Nasjonal kartlegging av tilbud om diagnostisering og helhetlig behandling av barn og ungdom med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD. Av SINTEF helse
2005: Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD Veileder
2007: MBD foreningen skiftet navn til ADHD Norge
2008: ADHD studien startet opp

2010  
2013: Ny revidert veileder fra Helsedirektoratet


*Haukåsen poliklinikk for barn med nevrologiske lære- og atferdsproblemer. Flyttet til Ullevål må midten av 1990-tallet.
** EBBS: European Brain and Behavior Society
*** Global ADHD Network: verdensomspennende AD/HD nettverk