Leder av Gerd Strand

Pasient- og brukerrettighetsloven
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter som er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål.
Marit Skram

Kleine-Levins syndrom og narkolepsi  – 2 sider av samme sak/sykdom?
Søvnsykdommene Kleine-Levins syndrom (KLS) og narkolepsi har flere likheter.
Stine Knudsen

Narkolepsi etter svineinfluensavaksine  – en oppdatering
Fra konferanse om søvnsykdommer i Paris.
Knut H. Bronder

Tourettes syndrom og kroniske tics hos kvinner – annerledes enn for menn?
Tourettes syndrom (TS) og kroniske tics kan ha større negativ innvirkning for livskvalitet og utfoldelse for kvinner sammenlignet med menn.
Janne Drage

AD/HD og fem ulike søvnvansker
Mange barn og unge har søvnvansker. Italienske søvnspesialister skiller mellom fem forskjellige typer søvnforstyrrelser hos barn med AD/HD og beskriver konsekvenser for behandlingen.
Egil Midtlyng og Ebba Wannag

Problemløsning gjennom samarbeid
En gruppe lærere ved Bodø videregående skole deltok i et prosjekt skoleåret 2011/2012. Målsettingen med prosjektet var å redusere problematferd hos ungdom gjennom bruk av metoden «Collaborative Problem Solving» (CPS).
Roar Eriksen, avdelingsleder og Kari Eldby, lektor – spesialpedagog, ved Bodø videregående skole

Et godt grep om de gode grep: AD/HD Norges årlige konferanse
Konferansen stilte med foredragsholdere som alle er rollemodeller i sitt fag, i sitt yrke eller i kraft av sin person.
Janne Drage

Barne- og ungdomspsykiatrisk konferanse i San Francisco
Den amerikanske barne- og ungdomspsykiatriske foreningen (AACAP) avholdt sin 59. årlige konferanse i San Francisco i slutten av oktober 2012.
Ebba Wannag

Åpen dag på Bredtvet og Torshov kompetansesenter
Selv for erfarne pedagoger/spesialpedagoger var Åpen dag en påminnelse om ny og gammel kunnskap og ulike tilnærminger fra spesialpedagogikk.
Janne Drage

En søyle i kampen for de funksjonshemmedes sak
Lisbeth Myhre, mangeårig avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, ble i mai i år utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Marit Skram

Om AD/HD i ny lærebok i nevropsykiatri
26 korte men grundige artikler fordelt på billeddiagnostikk, hjernens nettverk og plastisitet, nevropsykologi, nevropsykiatri og juridiske og etiske aspekter gir oss en bred innføring i feltet.
Egil Midtlyng

Tannhelsens kompetansesenter feiret 20-årsjubileum
TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander.
Marit Skram

Minneord over Anna Marie Stovner (03-07.1917 - 23.10.2012)
Barnepsykiater Anna Marie Stovner døde 23.oktober, 95 år gammel. For mange av oss er hun den fagpersonen som startet opp behandling av MBD- barn, senere kalt AD/HD
Knut Hallvard Bronder, Christopher Gillberg og Carina Gillberg