Leder
Gerd Strand

Utlysning av prosjektmidler fra ADHD Kompetansenettverk

Hva er en diagnose
Hvordan oppstår diagnoser, hvorfor er det nødvendig å diagnostisere og hvilke begrensninger har psykiatrisk diagnostikk?
Jan Haavik, Professor dr. med. Spesialist i psykiatri, Universitetet i Bergen

Vedvarende Oppmerksomhetstest – Tall:
Konsentrasjon og oppmerksomhet i et utvalg på 451 skoleelever i Norge fordelt på fire klassetrinn: 3., 5., 7. og 9.
Nevropsykolog Tor Herman Andreassen

Forløpet av Tourettes syndrom i en 10 års-periode
Lite er kjent om det naturlige forløpet av Tourettes syndrom (TS).
Ebba Wannag

Vurdering av upassende sosial atferd hos voksne med Tourettes syndrom
Upassende sosial atferd hos voksne med Tourettes syndrom (TS) har vært lite gjenstand for forskning, selv om dette ofte omtales i fag- og forskningslitteraturen.
Janne Drage

Umodenhet hos yngre barn kan feiltolkes som AD/HD
De yngste barna i en skoleklasse har betydelig høyere risiko for å få en AD/HD-diagnose enn sine eldre klassekamerater. Dette er vist i en nylig publisert canadisk studie.
Ebba Wannag

AD/HD: Tap og vinn med samme sinn? Forskning om beslutningsprosesser
Forskningsprosjektet «Beslutningstaking og impulsivitet» undersøker om beslutningsprosesser hos personer med AD/HD arter seg annerledes enn hos de som ikke har det.
Marit Skram

Oppdatering på narkolepsisituasjonen blant barn og unge i Norge
Rådgiver Knut Hallvard Bronder

Modafinil i behandling av narkolepsi hos barn og unge
Narkolepsi med katapleksi er en kronisk nevrologisk sykdom som kan være svært invalidiserende for den som rammes.
Egil Midtlyng, Ebba Wannag, Knut Bronder

Trening som terapi for mennesker med rus- og psykiatrilidelser
Rusmiddelavhengige er blant de mest inaktive og har i tillegg til sitt rusmiddelproblem dårlig helse så vel psykisk som fysisk
Thomas Dahl Orø, fagansvarlig for treningsterapi ved Stiftelsen Bergensklinikkene

Konferanse om Tourettes syndrom i Catania
Deltakere fra 20 land deltok på møte om Tourettes syndrom i Italia.
Ebba Wannag

Om AD/HD og skoleproblemer – kurs i Tromsø
Rosemary Tannock, en av de fremste eksperter på AD/HD hos barn, snakket om hvordan de negative virkningene som AD/HD har på skoleprestasjoner kan dempes.
Egil Midtlyng


Pionér innen tics-kontrollerende trening besøkte NK
Professor Douglas Woods ved University of Wisconsin-Milwaukee er en av pionerene innenfor den medikamentfrie behandlingsmetoden tics-kontrollerende trening.
Marit Skram

Samling for norske pasienter med Kleine-Levins syndrom - «Tornerosesøvn»
I henhold til sangen sov Tornerose i 100 år, og det kjennes kanskje like lenge for foreldre når ens barn sover 18-20 timer i døgnet, fra to døgn til over 50 døgn i strekk.
Knut Hallvard Bronder

Godt om søvnvanskar
Endeleg kom boka om søvnlidingar frå eit brukarperspektiv, Zzznork!
Ståle Tvete Vollan, Cand.philol. Statped Vest

Ungdoms møte med helsevesenet
Innsikt møtte Mariann Youmans, forfatteren av Zzznork!, en dag i september. Hun hadde tidligere på dagen snakket for helsepersonell om sine møter med ungdom som har mye erfaring med helsevesenet.
Marit Skram