Dr. Woods har besøkt NK flere ganger, og det har tidligere vært arrangert kurs i Oslo og Trondheim. Denne gangen lånte NK ut dr. Woods til de regionale fagmiljøene for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i alle fire helseregioner for å undervise i tics-kontrollerende trening. Kursene ble holdt i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Han hadde i tillegg et dagsmøte med behandlere ved ABUP i Kristiansand.


«Det har gått veldig bra på kursene», sier Douglas Woods. «Deltakerne har vært veldig interesserte og stilt gode spørsmål. I Kristiansand har de jobbet med tics-kontrollerende trening i flere år, og jeg er veldig imponert av det de har oppnådd der. Det er en av de best organiserte behandlingsstedene for tics-kontrollerende trening jeg har sett!» Woods forteller videre at av de som til nå har deltatt på kursene for behandling av barn, har cirka halvparten av deltakerne egne pasienter med TS.» Jeg håper at mange vil huske det de lærer på kursene. Og selv om ikke alle kommer til å praktisere behandlingsmetoden, så håper jeg at de alltid vil huske det som et alternativ.»

Bøker på norsk
Dr. Woods er medforfatter av manual og arbeidsbøker om tics-kontrollerende trening. NK har oversatt bøkene til norsk, og bøkene kan bestilles på NKs nettside.

Bøkene selges kun til autorisert helsepersonell.