Den 7. juni, deltok undertegnede i Catania, Italia, på det tredje styremøtet i «European Network for the Study of Gilles de la Tourette Syndrome», en organisasjon som utgår fra et prosjekt innen EU (COST Aksjon BM0905, se INNSIKT nr. 2, 2011). På møtet deltok 33 representanter fra 20 land. Det ble lagt frem forslag til en lang rekke forskjellige aktiviteter for kommende år. Blant andre skal det arrangeres et seminar for å etablere en felles europeisk praksis for behandling med DBS (dyp hjernestimulering) ved TS. Videre vil det bli holdt et seminar om de siste fremskritt innen nevrovitenskap for å belyse årsaker til TS. I april 2013 vil det dessuten bli arrangert et tre dagers interaktivt undervisningsseminar i Aten om TS for forskere og klinikere, og ved universitetet i Birmingham i juli 2013 vil man diskutere opprettelsen av en nettbasert forskningsdatabase for TS.

De to påfølgende dager 8.- 9. juni deltok seksjonsleder Gerd Strand, her, og undertegnede på den årlige konferansen til ESSTS (The European Society for the Study of Tourette Syndrome). Programmet omfattet en lang rekke foredrag og postere. Temaene spente fra basalforskning innen nevroanatomi, nevrokjemi, genetikk og nevroimmunologi, til komorbide tilstander og deres utvikling over tid. Noen få faglige nyheter skal trekkes frem. For det første har det fortsatt ikke kommet noe gjennombrudd i forskningen når det gjelder hvilke gener som kan være involvert ved TS. Videre snakket Andrea Ludolph fra Tyskland om Tourettes syndrom (TS) og lærevansker og konkluderte med at det ikke var økt forekomst av lærevansker hos barn med «ren» TS. Derimot hadde barn med TS med komorbid AD/HD og i noe mindre grad OCD økt risiko for lærevansker. I en forelesning om komorbiditet fremhevet Nanette Mol Debes fra Danmark en studie fra Storbritannia publisert i 20121) som viste at forekomsten av samtidig AD/HD og OCD hos barn og unge med TS var betydelig lavere i et befolkningsbasert utvalg enn i studier av kliniske pasientgrupper. Endelig skal det nevnes at Tamara Pringsheim og medarbeidere fra Canada nylig har publisert kliniske retningslinjer for evidensbasert farmakologisk behandling av TS og tic-tilstander hos barn og voksne2). Alt i alt var dette en faglig nyttig konferanse der det samtidig var gode muligheter til å knytte kontakt over landegrensene med de andre deltagerne.

Referanser
1)Scharf JM et al. (2012): Prevalence of Tourette syndrome and chronic tics in the population-based Avon longitudinal study of parents and children cohort. JAACAP; 51(2):192-201.
2)Pringsheim T et al. (2012): Canadian guidelines for the evidence-based treatment of tic disorder: Pharmacotherapy. Can J Psychiatry; 57(3):133-143.