Omgitt av elever i alle mulige posisjoner og ulike aldere har de
portrettert rektorer som har greid å snu skoler som har slitt med dårlige
resultater. Innledningsvis reflekterer forfatterne over at entusiasme
og engasjement er nødvendig for å lykkes med undervisning. Og
kanskje er det, slik de hevder, et større problem at så mange lærere
har bortlæringsvansker enn det fins elever med lærevansker. Tonen
er populistisk og de slår hardt fra seg med de dårlige resultatene som
norske skoler oppnår i internasjonale målinger. Jeg stiller spørsmål
ved om ikke forklaringene kan bli litt for overflatiske og kausale når
de snakker om arbeidsledighet, uføretrygd og fengsel som et resultat
av en dårlig norsk skole. Vi må huske at arbeidsledigheten i Norge
er blant de laveste i verden, og kriminaliteten blant nordmenn ligger
vel et godt stykke under toppen. Heldigvis har de ikke glemt verken
skoleeiernes eller politikernes ansvar. Men det er rektor som skal
realisere et godt læringsmiljø for elevene og få til et bra arbeidsmiljø
for lærerne. I stedet for å gi klare svar har de intervjuet elleve rektorer
som har klart å skape gode resultater.


En av disse, Thomas Kofoed ved Brusetkollen skole og ressurssenter,
likte godt undervisningsmetodene i Hærens sanitet. Der hver
leksjon starter med en klar beskrivelse av målet og avsluttes med en
oppsummering, ofte også en liten test. Han tror på at det å påvirke
forholdene rundt et barn, det innbefatter også de voksne, er viktig
for å lykkes. Men han innrømmer at det er vanskeligere å hjelpe barn
med AD/HD, Tourettes syndrom og antisosial atferd. Her trengs det
større innsats. Ole Ledahl, rektor ved Hemne videregående skole på
Kyrksæterøra, får hjelp av elevene til å stå på hodet. I kriterier for ”den
gode lærer” stiller han krav om ”Evne og vilje til å ta elever på alvor,
kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og andre i
og utenfor skolesamfunnet.” Han kan skryte av at elever som kommer
inn på særskilt grunnlag slipper stempelet ”spesialundervisning”
og kan komme ut med fagbrev i stedet. Pål Riis, rektor ved Ullern
videregående skole i Oslo, som nærmest kom til en ”utrydningstruet”
skole i 2001 med dårlig rykte, mener man må være både litt ”gal”
og ikke så lite målrettet for å snu slikt. På skolen får elever som
har spesielle utfordringer, for eksempel stort fravær eller spesielle
diagnoser, tett oppfølging, noen til og med bistand fra coach.
Jeg skulle gjerne sett at rektorer fra mange andre skoler var representert
i boka. For eksempel Skarnes videregående skole i Hedmark eller
Hammerfest videregående skole i Finnmark for å ta noe helt tilfeldig
fra vårt langstrakte land. Formen skaper entusiasme og engasjement
og burde interessere både foreldre, skoleeierne og politikere.

 

Jon Morten Melhus og Pernille Dysthe
Riktig rektor?
ISBN: 9788299716635
Melhus Communication AS, 2010
Sider : 215
Pris kr 349