Douglas Woods til Norge for å undervise i tics-kontrollerende trening
I august kommer Woods til Norge for å holde kurs flere steder, for profesjonelle behnadlere.

Innsikt 2-2012: Kjære lesere
Leder, Gerd Strand

Tourettes syndrom - før og nå
Et grovt overblikk av utviklingen innen Tourettes syndrom fra det vi antar er første omtalte publiserte kasuistikk i Norge, samt nye forekomsttall
Janne Drage

Sensorisk overfølsomhet – en skjult tilstand ved nevropsykiatriske tilstander og forstyrrelser
Janne Drage

AD/HD versus tidlig debuterende bipolar lidelse
Det kan være vanskelig å skille AD/HD og BD på grunn av overlappende symptomer mellom AD/HD og mani
Anne Beate Helseth Udal

Mer objektiv AD/HD-diagnose ved bruk av EEG?
De siste årene har jeg brukt deler av min arbeidstid til forskning. Det startet med en interesse for EEG biofeedback, eller nevrofeedback som behandlingsmetode ved AD/HD.
Geir Øgrim

Økt forekomst av narkolepsi etter svineinfluensapandemien i Kina i 2009
Forskere har nylig påvist en tidsmessig sammenheng mellom debut av symptomer på narkolepsi i Kina og forekomsten av øvre luftveisinfeksjoner, spesielt gjelder dette svineinfluensapandemien i 2009 -2010.
Ebba Wannag.

AD/HD-medisiner gir ikke økt risiko for alvorlige hjerte/kar-hendelser hos voksne
I løpet av det siste tiåret har bruken av AD/HD-medisiner økt raskere hos voksne enn hos barn og unge, og i følge Reseptregisteret fikk nesten 13 000 voksne behandling med slike medisiner i 2011.
Ebba Wannag

Ny måling av nerveforbindelser for oppmerksomhet og belønning hos barn med AD/HD
Med avanserte metoder analyseres tettheten i nerveforbindelser. Hos barn med AD/HD er det målbare holdepunkter for at samspillet mellom selvregulering og belønning svikter.
Egil Midtlyng

Helseministeren besøkte kurs for unge med narkolepsi
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte kurs om narkolepsi på Frambu i mars.
Marit Skram

Å være mor til en gutt med narkolepsi
NK arrangerte i mars 2012 et kurs for barn og unge med narkolepsi på Frambu utenfor Oslo.
Marit Skram

Ny norsk forskning om AD/HD
AD/HD Forskningsnettverk drives av NK på vegne av Helsedirektoratet, og NK deler årlig ut midler til fagpersoner som arbeider med AD/HD.
Marit Skram

Besøk hos den amerikanske Tourettesforeningen og ny bok om TS
Og en helt ny bok om Tourettes syndrom, A family’s guide to Tourette Syndrome.
Knut H. Bronder

Nobelprisvinner om tenkning
Psykologen Daniel Kahneman argumenterer i Thinking, Fast and Slow at «fornuften» ikke alltid er så fornuftig og at selv eksperter lett tar feil.
Egil Midtlyng