1: Tourettes syndrom: Er jeg virkelig så annerledes? er skrevet av Joseph Nutaitis, en amerikansk gutt i 10-12 års alder (med hjelp av foreldrene) som har Tourettes syndrom. Teksten er på både engelsk og norsk, med oversatte gloser, enkel grammatikk og mange bilder.

2: Boken om Stella er skrevet av Lisbeth Iglum Rønhovde. Gjennom denne boken kan jenter med AD/HD, deres foreldre og søsken, lærere, assistenter og klassekamerater, få innblikk i noen av de kjennetegnene som kanskje er mer typisk for jenter enn for de fleste gutter med samme diagnose. Boken er illustrert av Marianne Mysen. Først blir vi presentert for hovedpersonen og får noen stikkord knyttet til diagnosen. Deretter følger to fortellinger som hver på sin måte viser jenters AD/HD i barneskolen, fulgt av et kapittel om kosthold som forhåpentligvis vil bidra til å gjøre familiens spisesituasjoner mer positive. Til slutt har boken en faktadel, beregnet på foreldre og lærere, med forskningsbasert kunnskap om jenter og AD/HD, samt eksempler på avtaleskjema mellom barn og foresatte.


Boken om Stella
Lisbeth Iglum Rønhovde
InfolitenBOK
ISBN 978-82-997375-8-6

Tourettes syndrom:
Er jeg egentlig så annerledes?

Joseph Nutaitis med foreldre
Oversatt av Lisbeth Iglum Rønhovde
InfolitenBOK
ISBN 9788299737593