Psykologen Daniel Kahneman argumenterer i Thinking, Fast and Slow at «fornuften» ikke alltid er så fornuftig og at selv eksperter lett tar feil. Kahneman kan også lære oss mye om diagnostisering og vurdering av helserisiko og om AD/HD.Da jeg var student publiserte Kahneman og kollegaen Amos Tversky en rekke studier om atferd under usikkerhet. Deres teori, Prospect theory, sier at mennesker foretar valg mer på grunnlag av hva de ser som tap og gevinst enn av utfallet. De hevdet også at smerten over et tap overskygger gleden over å vinne. Tenkningen om rasjonelle valg ble snudd på hodet og økonomisk tenkningen basert på « expected utility theory» ble utfordret og vi unge studenter jublet. Tversky døde i 1996. Psykologen Kahneman mottok i 2002 nobelprisen i økonomi. Temaet har også relevans for diagnostisering og andre forhold som har med helse å gjøre. Og AD/HD hvor impulsivitet gjerne kan knyttes opp mot Fast Thinking. Kort sagt alt som forutsetter tenkning. Bestselgeren markedsføres som fjorårets viktigste bok.

Innledningsvis ser vi bildet av en sint dame og får oppgaven å løse 17 x 24. Psykologer har vært opptatt av at tenkningen kan inndeles i en mer automatisk og en mer analytisk form. Kahneman låner begrepene System 1 (Thinking fast) om ubevisst og intuitiv tenkning. Og System 2 (Thinking Slow) om bevisst og rasjonell tenkning som krever konsentrasjon. System 1 har allerede sluttet seg til at damen er sint. Ved multiplikasjonsoppgaven slår vi over til system 2. System 1, som arbeider i bredden, forer system 2 som gjør de mer analytiske dypdykkene. Ofte vil system 2 gi de klokeste handlingsalternativene, men system 1 gir oss en mulighet til å reagere raskt så vi ikke blir stående handlingslammet i farlige situasjoner.

Eksempler som blir benyttet er myntkastspill. Forsøkspersonene kan tape 100 dollar eller vinne 150. Selv om totalutfallet er positivt blir spillet avvist av de aller fleste. Frykten for å tape er mer intens enn håpet om å vinne. Kanskje er også konsekvensene verre. Å tape kan bety at en må gå hjem i stedet for å ta bussen. System 2 er aktivt med i valget. Kahneman kan også forklare hva som skjer når folk satser der toppgevinsten er høy og vinnersjansene minimale. Folk er risikovillige, uten lodd er vinnersjansen null. Eller når folk etter gjentatte tap med åpne øyne deltar i desperat gambling og godtar at sjansen er stor for at situasjonen blir verre. Tap en kunne ha levd med vokser til uhåndterlige katastrofer. Den emosjonelle aktiveringen fra System 1 stimulerer impulsen til å beskytte mot store tap og System 2 blir overkjørt.

Daniel Kahnemans beskrivelse minner mye om varme og kalde eksekutivfunksjoner. Xavier Castellanos, Edmund Sonuga-Barke og andre kjente AD/HD-forskere har undersøkt svikten i eksekutivfunksjoner hos barn med AD/HD. Ved hjelp av fMRI greier de å skille mellom nettverket for varme eksekutivfunksjoner som er knyttet til affektive reaksjoner anvendt i mer risikopreget beslutningstagning og kalde som er involvert i mer innadvendt abstrakt problemløsning. Barn med AD/HD sammenlignet med kontrollgruppen ble forstyrret i nettverket for konsentrert fokus (System 2) 2 – 4 ganger i minuttet av impulser. Andre fMRI-studier har funnet tilsvarende holdepunkter for å skille mellom det nevrale grunnlaget for valg foretatt under høy risiko og valg foretatt under usikkerhet.

Som i fabelen om haren og skilpadden har System 1, lik haren, ord på seg for å ta lett på ting. System 1 får ofte skylden for feilhandlinger og er forbundet med irrasjonalitet. Kahneman misliker dette. Han peker på at vi i stedet må bli flinkere til å kombinere de to systemene. System 1 står sikkert for mange av feilene vi gjør, men det er også utgangspunktet for det vi gjør rett – som vi gjør det meste av tiden. Som barn husker jeg voksne menn ofte hoderystende la skylden på samfunnet når de stod sammen og diskuterte. Kahneman gir dem langt på veg rett. Varehandel og spillindustrien får fritt fram utnytte System 1, mens utdanning og offentlighet går mer i retning av å stille høye krav til system 2. Kompliserte systemer settes uprøvd ut i drift og skaper kaos. Boken gir kunnskap om utforming for godt samarbeid mellom System 1 og System 2.

Kahnemans arbeid har i høy grad relevans for helsepersonell. Bare det å sette en diagnose krever et fint samspill mellom det å reagere raskt og tenke kritisk. I boken tar han utgangspunkt i et eksempel som har blitt skremmende aktuelt. En vaksine som beskytter barn mot en dødelig sykdom gir en risiko på 0,001 prosent for at barnet får en permanent funksjonshemning. Risikoen synes liten. Samme risiko kan også uttrykkes på følgende måte: Ett av 100000 vaksinerte barn vil få en permanent funksjonshemning. System 1 reagerer mye bedre på mennesker enn på abstrakte begreper. Eksperter er som andre sårbare, både for «fast» og «slow» thinking og det er lett å ignorere muligheten for at sjeldne hendelser inntreffer. Vi kan lære å ta raske beslutninger. Men hevder Kahneman: Det krever trening, drill og rask feedback, og ikke minst en viss stabilitet.

Thinking, Fast and Slow
Forfatter: Daniel Kahneman
ISBN: 9781846146060
Farrar, Straus and Giroux
Sider: 484
Pris (myk perm): Kr. 199