Klikk på titlene for å komme til artiklene.

 

Utspill - debatt, prosjekt, artikler

Pasientskadeerstatning etter vaksinasjon
Pasienter som tror de har fått en skade/plager etter vaksinasjon kan søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).
Anita Bergh Ankarstrand.
 

Regionale fagmiljøer for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM)
Kurs, aktiviteter og opplæring om diagnosene i de fire helseforetakene.
Marit Skram.


Ressursgruppe for studenter med AD/HD i høyere utdanning

To masterstudenter har jobbet med rådgivning for studenter med AD/HD ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
Kine Sørli og Lone Ellingsvåg Knutsen. 

Forskning - nytt om diagnoser og forskningsprosjekter

Femti pluss – en studie om det å bli godt voksen med AD/HD
En studie av personer over 50 år som har AD/HD. Mange fikk ikke diagnosen før de var godt voksne.
Michael Lensing

Treffpunkt Toronto
Om den årlige konferansen til den amerikanske barne- og ungdoms- psykiatriske foreningen.
Ebba Wannag.

 

Hjelp på internett mot plagsomme mareritt
Nederlandske psykologer har utviklet en behandlingsmetode mot mareritt som er tilgjengelig på internett.
Egil Midtlyng


 Europeiske retningslinjer for atferdsterapi og psykososiale tiltak ved Tourettes syndrom

Janne Drage

 

 Global innsikt i Kleine-Levins syndrom
Franske søvnforskere som har studert 339 tilfeller av periodiske hypersomnier kommer med økt kunnskap om tilstanden.
Egil Midtlyng,
 

 

Samling - referater fra kurs og konferanser

Utadrettet virksomhet for personer med Tourettes syndrom i Europa
Det første europeiske møtet for planlegging av utadrettet virksomhet for personer med Tourettes syndrom i Europa ble holdt i Budapest fra 28.-29.10.11.
Ebba Wannag

 

Seminar om AD/HD i skolen
200 pedagoger fra PP-tjenesten og skoleverket deltok på NKs dagskonferanse om AD/HD i skolen, som ble arrangert i Oslo 18. oktober.
Marit Skram

Foreldreveiledningsprogram importeres til Norge av NK!
Nytt kurs for foreldre og foresatte med barn som har AD/HD. Fem kursettermiddager skal gi økt forståelse av hva det innebærer å ha diagnosen AD/HD og bedre samhandling mellom barn og foreldre.
Marit Skram


AD/HD-konferansen 2011

ADHD Norges årlige fagkonferanse retter seg mot fagfolk innenfor pedagogisk virksomhet, forebyggende arbeid og ikke minst behandling, så vel som for pårørende.
Janne Drage
 

Omslag - omtaler av bøker

Lærerikt om å behandle rusmisbrukere
Håndbok i rusbehandling har undertittelen: Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet. Dette er en bok som pårørende, behandlere, politikere og journalister også bør lese.
Egil Midtlyng

 

Med Pondus rundt i hjernen
Espen Dietrichs og Eirik Newth, godt hjulpet av Pondus og Frode Øverli, lærer oss om den fantastiske hjernen på under 50 sider. Og det slik at selv barn kan forstå det.
Janne Drage

En bok for barn på norsk og engelsk
«Jeg er så mye mer enn min ADHD-diagnose» handler om hvordan det oppleves for en ung amerikansk gutt å ha diagnosen AD/HD.
Janne Drage

Åpenhjertig bok om å ha en diagnose eller to
Forfatter og foredragsholder Ruben Klipper forteller om sin oppvekst og veien til å bli en voksen mann med litt andre forutsetninger enn det de fleste av oss har.
Marit Skram


Den fjerde boken til Skard Heier og Wolland om søvn

Eldre og søvn er Skard Heier og Wollands fjerde bok om søvn. Boken er lettlest og henvender seg til lekmann så vel som til legestanden.
Marit Skram
 

 

Forsidebilde: Istockphoto