Leder – av Gerd Strand

Ufrivillige bevegelser – hva kan det være hvis det ikke er Tourettes syndrom?
Tics ved Tourettes syndrom (TS) kan forveksles med en rekke andre tilstander og sykdommer. Her er en del av dem, men langt fra alle, beskrevet nærmere.
Ebba Wannag

DIVA 2.0 - et diagnostisk intervju for utredning av AD/HD hos voksne
Om versjon 2 av DIVA, et intervjuskjema om AD/HD hos voksne.
Michael Lensing

Svineinfluensa – har den gitt ny kunnskap om narkolepsi?
Offisielle tall viser økt antall barn og unge som har fått narkolepsi, men sier lite om den merbelastningen pasientene og deres familier opplever.
Knut Bronder

KISS-KIDD syndrom: AD/HD, lærevansker og motoriske problemer
I en samtale med barnelegen Henning Aabech går nevropsykolog Geir Øgrim i dybden på KISS-KIDD syndrom, en omstridt og lite kjent diagnose.
Geir Øgrim

AD/HD hos voksne - hjerneforskning og behandling
Margaretha Dramsdahl forsvarte høsten 2011 sin doktoravhandling om oppmerksomhet og kognitiv kontroll hos voksne med AD/HD. Hun har skrevet en artikkel om hjerneforskning og behandling spesielt for Innsikt.

Om hypokretinmangel og overvekt ved narkolepsi
De norske forskerne Mona Skard Heier, Tine S. Jansson og Kaare M. Gautvik har nylig fått publisert en studie i det anerkjente amerikanske tidsskriftet Journal of Clinical Sleep Medicine.
Ebba Wannag

AD/HD-medisiner og risiko for alvorlige hjerte/karsymptomer hos barn og unge
Medikamenter som brukes i behandlingen av AD/HD, forskrives hvert år til ca 17 500 barn og unge mellom 0 og 19 år i Norge.
Ebba Wannag

Lysbehandling  – før eller etter nadir?
Behandling med lys kan normalisere søvnen hos pasienter med forsinket søvnfasesyndrom – uten bruk av medisiner.
Egil Midtlyng

Stor amerikansk studie om Tourettes syndrom og livskvalitet
Ifølge en større amerikansk studie kan behandlingstiltak mot tics gi et bedre liv for voksne med Torettes syndrom.
Egil Midtlyng

Optimisme i Orlando
NKs referat fra CHADD (Children and adults with ADHD) er USAs brukerorganisasjon for AD/HD.
Janne Drage, Marit Skram og Knut Hallvard Bronder

Samling for barn med narkolepsi
12. – 16. mars arrangerte NK samling for barn med narkolepsi og deres foreldre på Frambu utenfor Oslo. På åpningsdagen kom direktør for Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen
Marit Skram

En sjelden dag
For 5. gang ble dagen markert som de sjeldne diagnosers dag, med en konferanse i Helsedirektoratet i Oslo.
Marit Skram

Individuell plan
Nytt fra i år: Tydeligere ansvarsavklaring for arbeid med individuell plan i kommunene.
Janne Drage
 

Utenfor
Ross W. Greene, forfatteren av "Eksplosive barn", er ute med ny bok på norsk. Denne gangen retter han seg mot skolen.
Egil Midtlyng

Om Tourettes syndrom  på dansk
Boken "Tics, grimasser og sære ord" er gitt ut på Dansk Psykologisk Forlag og er den første større danske boken om barn og unge med Tourettes syndrom (TS).
Marit Skram

AdHd – musikk på islandsk
Kjølig melodisk jazz fra våre naboer i nord.
Marit Skram

Søvnsykdommer – moderne utredning og behandling
Bjørn Bjorvatn er en av Norges ledende eksperter på søvnsykdommer, og har i februar i år gitt ut en bok om temaet.
Marit Skram

Sommerjobb for unge med ekstra behov

Cafèsamarbeid mellom brukerforeningene