Per mars 2012 har 39 barn fått narkolepsidiagnosen sannsynligvis etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Det er hvert år også 5-6 barn og unge som har fått påvist narkolepsi, uten at de har tatt vaksinen. Bjørn-Inge Larsen var påpasselig med å understreke at tilbudene som blir gitt til barn og unge med narkolepsi, selvsagt vil gjelde for alle som har det, uansett årsak, om de har fått diagnosen på bakgrunn av vaksinen eller ikke.

Han fortalte forsamlingen, som for det meste besto av foreldre til barn som har fått narkolepsi som følge av vaksinen, at norske helsemyndigheter nå legger til grunn at det er en sammenheng mellom Pandemrixvaksinen og narkolepsi. Han uttrykte videre sterk beklagelse over at noen har fått denne bivirkningen etter vaksinen.
Andre pandemivaksiner vil sannsynligvis også i fremtiden bli anbefalt for befolkningen på tross av det som har hendt. Det kan være vanskelig å forstå, men en avveining mellom å redde liv og faren for bivirkninger vil alltid være nødvendig, forklarte han.

«Vi i helsevesenet vil forsikre oss om at de som har fått narkolepsi blir tatt vare på, og får oppfølging i helsevesenet», sa helsedirektøren. Hvordan dette skal gjøres, er i første omgang gjennom oppgradert kunnskap i spesialisthelsetjenesten, og til de fastlegene som har narkolepsipasienter. De fleste fastleger opplever aldri å ha en pasient med narkolepsi. Derfor er det viktig at de som får det, har muligheten til å motta kunnskap om denne diagnosen. Likevel, det er i spesialisthelsetjenesten den største delen av behandlingen vil foregå. Igjen understreket Larsen at det selvsagt ikke skal skilles mellom de som har fått narkolepsi på grunn av vaksinen og de som har fått diagnosen av andre årsaker.

Larsen avsluttet sitt møte på Frambu med å understreke at det bør være en målsetting å legge til rette slik at de dette gjelder kan leve et tilnærmet vanlig familie- og yrkesliv. Det skal kunne gjøres ved tilrettelegging og riktig medisinering.

 

Les også artikkelen Svineinfluensa – har den gitt oss ny kunnskap om narkolepsi?