Abba, Hennes & Mauritz, Ikea og nå: STRATEGI! Det kommer noen gode ting fra Sverige, og NK har nå plukket opp foreldreveiledningskurset STRATEGI for å importere metoden til Norge. Foreldre og foresatte med barn som har AD/HD, er målgruppen for kurset, som går over fem ettermiddager.

STRATEGI er et foreldreveiledningsprogram som ble laget i Sverige, og utviklet av den kjente pedagogen Agneta Hellstrøm. Gjennom en årrekke har hun lært opp kursholdere til å undervise foreldre til barn med AD/HD i teknikker og strategier for hvordan de bedre kan mestre hverdagen i en familiesituasjon som ofte er mer konfliktfylt enn i andre familier. Dette kursprogrammet er ment som et grunnkurs. Det er myntet på foreldre som nylig har fått sine barn diagnostisert med AD/HD.

NK har i høst hatt to grupper med foreldreveiledningskurset. Dette har i første omgang vært et pilotprosjekt. Janne Drage, rådgiver ved NK, og sosialpedagog Terje Rønhovde har holdt de to kursene. Hvert kurs har gått over fem ettermiddager, fordelt på fem uker. «Noen av deltakerne har kommet alene, mens andre har kommet som par», forteller Drage. «Det har vært både tårer og latter, og mye diskusjoner og gjenkjennende historier fra de forskjellige foreldrene. For oss har det vært veldig spennende å jobbe med å legge til rette dette kurset for norske forhold», sier hun videre.

Temaene som har blitt berørt i kurset er blant annet:
• AD/HD i familien
• Hvordan hjelpe barnet å fungere bedre i hverdagen
• Hvordan forebygge og håndtere konflikter
• Samfunnets støtteordninger

– Tilbakemeldingene har vært veldig positive, og vi ønsker å jobbe videre med dette kursprogrammet i Norge, sier kursleder Janne Drage.

Intervju med en av kursdeltakerne
Jeg snakket med Eirin på 42 år, som deltok på kurset sammen med mannen sin. De har en datter med AD/HD. Hun fortalte om hvordan det var å delta på STRATEGI.
«Det har vært en svært positiv opplevelse å delta på kurset. Både jeg og mannen min har deltatt, og vi synes det har vært lærerikt. Det har også vært veldig godt å snakke med andre i samme situasjon, som opplever litt av det samme som oss, for det hender jo man har følt seg litt alene. På kurset får vi luftet mange tanker og følelser, og vi skjønner at problemstillingene ikke er helt unike. Det er flere foreldre som sliter med de samme utfordringene som oss. I skolesammenheng og PPT er det mange flinke folk, men de vet ikke hvordan det er å leve med et annerledes barn. Det var nyttig å få råd og tips om hvordan man kan gjøre det i hverdagen. Jeg har blitt mer overbærende, og har lært av andres erfaringer. For eksempel tåler jeg mer tull fra datteren min nå.
Når venner og bekjente sier «jeg skjønner deg så godt,» er det litt irriterende. For de vet jo egentlig ikke hvordan det er. De prøver å forstå, men man skjønner ikke hvordan det er å leve med et annerledes barn før man har levd oppi det. Vi trenger noen som kan lytte, og som forstår. Derfor er det viktig at det blir opprettet slike kurs så man kan snakke med andre i samme situasjon.»

På spørsmål om hva hun syntes om selve kursinnholdet svarte Eirin: «Jeg likte kursopplegget. Innholdet var litt for stort for fem dager. Det kunne gjerne vært en dag til for å få gått igjennom alt vi skulle. Men vi foreldre har kanskje et umettelig behov for å snakke sammen, så det er viktig med klare ledere, og det synes jeg Janne og Terje var.»

Foto: Janne Drage og Terje Rønhovde forbereder kurstime. Foto: Marit Skram.

 

Kurset var støttet av Ekstrastiftelsen gjennom ADHD Norge.