Klikk på lenkene for å komme til artiklene
 

UTSPILL

Leder

AD/HD for barnet – hva har det å si for stress hos foreldre?

Spesifikke kostholdsråd – Fremdeles et uavklart spørsmål  

 

FORSKNING

Er det en sammenheng mellom AD/HD og overvekt?

Et helt liv med autisme og AD/HD

Europeiske retningslinjer for medikamentell behandling av TS
 

SAMLING

NAV: Fire kompetansemiljøer blir til ett

Første internasjonale konferanse om Kleine-Levin syndrom

 

BØKER

Handbook of self-regulation: research, theory, and applications

Comorbidities in Developmental Disorders

Fundamentals of Cognitive Psychology