Legemiddelverkene i de europeiske land har et samarbeids- og koordinerende organ, European Medicines Agency (EMA), som blant annet overvåker medikamentsikkerhet. Deres foreløpige konklusjon er at selv om narkolepsi-tilfellene har en tidsmessig tilknytning til bruken av vaksinen Pandemrix, er det ikke påvist om vaksinen har forårsaket sykdommen. For å få bekreftet eller avkreftet dette trengs ytterligere og grundigere undersøkelser.

Etter at 20,8 millioner europeere fikk svineinfluensavaksine er det meldt om 81 mulige bivirkninger av helsepersonell i form av narkolepsi. Tilfellene kommer fra Sverige (34), Finland (30), Frankrike (10), Norge (6) og Portugal (1). I tillegg har privatpersoner meldt inn 13 mulige tilfeller fra Sverige og 2 fra Norge.

Det planlegges en felles studie gjennom flere land på pasienter som er vaksinert, og der det kan være mistanke om narkolepsi. I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som står ansvarlig for dette arbeidet. FHI har ansvar for vaksine og sikkerhet og deltar i internasjonalt arbeid med vaksinesikkerhet.

Vi på NK har hatt en god og kontinuerlig dialog med FHI i denne saken. FHI har søkt om tillatelse til å starte et forskningsprosjekt i samarbeid med andre europeiske land. Dersom søknaden blir godkjent, vil en ansatt ved NK delta i dette prosjektet.

Det er søkt om tillatelse til intervjuundersøkelse av pasienter og kontrollanter. Personer som har fått diagnosen narkolepsi det siste året etter å ha fått svineinfluensavaksine, bør derfor meldes av sin fastlege til Folkehelseinstituttet, og narkolepsien bør sees på som en mulig bivirkning av vaksinen. Pasienten selv, eller pårørende, kan også selv melde om mulige bivirkninger til Legemiddelverket. Skjema finnes på www.legemiddelverket.no.

Foreningen for søvnsykdommer har signalisert at enkelte narkolepsipasienter har meldt om at deres narkolepsi er forverret etter vaksinasjonen. Dette bør også meldes som mulig bivirkning slik at en får et så dekkende bilde som mulig.

Har du spørsmål om denne saken, kan du kontakte rådgiver Knut Hallvard Bronder på NK.