I 1995 fattet Anne Kate Jynge, vernepleier med spesialutdannelse, og Knut Hallvard Bronder, spesialsykepleier i psykiatri, interesse for tema samliv. Sammen har de utviklet et undervisningsopplegg der en eller begge av partnerne har AD/HD. Dette kursopplegget har de holdt i mange år og ADHD Norge har nå fått kr. 50.000,- i støtte fra NK slik at de kan skrive og gi ut sine erfaringer i bokform. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har godkjent omdisponering av midler til formålet.

Det er ikke et vanlig samlivskurs de holder, hovedfokuset er på hvordan tilstanden(e) påvirker forholdet partnerne i mellom. De aller fleste voksne med AD/HD, har ikke fått hjelp for dette og har ofte utviklet uheldige strategier eller uvaner med sin AD/HD. Anne Kate arbeider som leder av Habiliteringstjenesten for voksne ved Sørlandet sykehus, gift i 34 år med Pål som har AD/HD, Knut Hallvard har AD/HD og var gift i 22 år, sammen representerer de begge partene og benytter dette i form av rollespill osv. Gjenkjennelsesfaktoren er meget høy, spesielt når situasjoner som innkjøp på storsenter på lørdag, eller planlegging av ferie kommer opp.

Ømfintlig men viktig område 
Å arbeide med parforhold er å gå langt inn i privatlivet, og er derfor svært krevende. Kursholderne må ha faglig bakgrunn til å gå inn i ømfintlige områder, beherske prosessorientert arbeid i gruppe,ha god formidlingsevne, og kunne gi individuell støtte under hele kurset. Kursholderne må samtidig være i stand til å formidle brukerens syn og erfaringer. De aller fleste har tilleggsvansker til sin hoveddiagnose og en må selvfølgelig ta med hvordan Tourette Syndrom, angst, tvang osv. spiller inn. I Norsk Tourette Forening har Espen og Aud Mork Bredesen også holdt samlivskurs og de vil være med i utarbeidingen av boken. 

Spennet blant deltakerne er fra de som planlegger å flytte sammen, noen er i brudd, men vil prøve på nytt, andre har vært stabile i mer enn 40 år. Alle har det til felles at de savner kunnskap og erkjennelse av hva som er uvaner og innlært og hva tilskrives diagnosen?. Det viktigste er kanskje hva kan JEG gjøre med det. Og hva kan VI gjøre med det.

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Bronder, K (2009): AD/HD og samliv. INNSIKT;3:6

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE