AD/HD-DEBATTEN

06 Illegal bruk av AD/HD-medisiner

IKT OG LÆRING

09 IKT som lære- og hjelpemiddel 

16 Lytt - Opplev - Lær 

SISTE OM FORSKNING

18 Viktig AD/HD-studie startet 

20 Treårsoppfølging av MTA-studien

24 Levetiracetam ved Tourettes syndrom – nok en gang

26 Reagerer narkolepsipasienter mer på humor enn andre?

NYE BØKER

30 Ti tanker i hue og ingen på papiret 

31 Ny bok om behandling av tourette og tics

32 AD/HD: Ny utgave av Hoems håndbok 

33 Oliver Sacks med fortellinger om musikk og hjernen (kommer)

HVA SKJER

39 KONTAKT - fast punkt med nyttig kontaktinformasjon, oppdatert av NK

KLIKK HER FOR FLERE TIDLIGERE UTGAVER AV INNSIKT