Sverre Hoem skriver i forordet at bare ett år etter første utgave av ADHD – en håndbok for voksne med ADHD kom ut, lanserte myndighetene de nye retningslinjene om AD/HD.

Det er derfor naturlig at det nye stoffet i boka tar for seg AD/HD-veilederen fra SHdir med de nye, sentrale behandlingsrådene og utredningsverktøyene, samt at den medikamentelle behandlingen ble oppdatert.

Når andre utgave kom ut på Gyldendal med ny behagelig layout og hendig format, ligner den nå enda mer på en håndbok enn forgjengeren. Derfor slår vi fast at det er lettleste 250 sider med referanser og nyttige skjemaer og henvisninger, og at det er verdt å betale drøye 300 kroner for boka.

Håndboka beskriver problemer med AD/HD som følelse av utilstrekkelighet, depresjon, trøbbel på arbeidsplassen og det å være en partner med store humørsvingninger. Skildringene er belagt med case-beskrivelser og litt humor, samt ord og uttrykk som leserne kjenner igjen. Samtidig får vi mulige løsninger på utfordringene, ordnet i oversiktlige avsnitt med referanser og hjelpeinstanser. Her er det mange ulike innfallsvinkler, fra mosjon og kosthold til medisiner og coaching, samt måter å tenke på som kan hjelpe dem med AD/HD.

Selv om Hoem har tilstanden selv, kommer ikke dette i veien for leserne hans. Forfatteren makter å vise veier og balansere fagpersonen Hoem opp imot Hoem med AD/HD. Dette er selvhjelpsbokas store styrke.

Av samme grunn kan andre fagfolk, hjelpere av alle slag og pårørende ta del i de dyrekjøpte erfaringene i boka. Forfatteren forteller ikke om prosessen rundt hvordan boka kom i havn: Det var nok ikke meningen heller, men vi kan tenke oss at det å skrive bøker i seg selv er en utfordring for en med AD/HD. Dermed blir vi indirekte minnet om et viktig budskap – på samme måte som med Pernille Dysthes bok Hyper fra 2006, som Hoem også anbefaler – at det går an å leve med AD/HD. Tross alt.

Ståle Tvete Vollan

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Vollan, S T (2008): AD/HD: Ny utgave av Hoems håndbok. INNSIKT;1:32

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE