Boka forteller kort og godt om hvordan det oppleves å ha AD/HD. Illustrasjonene står på egne bein, og noen er perler og utdyper eller utfyller teksten. Gode råd er med, og boka er på sitt beste når direkte sitater fra ungdommene får komme fram, og ikke pedagogens stemme. Når forfatteren gir råd på overordnet nivå, savner vi den personlige AD/HD-stemmen. Forhold som aksept, innsikt og suksess, som er fraværende, kunne også vært behandlet på samme personlige måte og gitt boka et ytterligere løft.

Boka er i stor grad om ungdom og for ungdom, både med og uten AD/HD. Den kan være til nytte på ulike måter. Vi tror imidlertid at lærere spesielt har nytte av å lese boka. De kan på kort tid få vite mer om noe de ofte ser men ikke skjønner. De tanker og erfaringer som presenteres i boka kan gjøre det lettere å gå det ”ukjente” i møte!

Boka kan leses på 30 minutter. Bra!

Boka hører hjemme på alle ”lærerværelser” og i skolebibliotekene. Hvis boka lages som lydbok på DAISY-fulltekstformat ( se IKT-sak side 10 ), blir den også tilgjengelig for de som trenger den mest.

Omtalt av Bjørgulv Høigaard

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Høigaard, B (2008): Ti tanker i hue og ingen på papiret. INNSIKT;1:30

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE