DAISY-lydbøker kan spilles av med programmet Amis som ligger i informasjonspakken. Adaptive Multimedia Information System (AMIS), et gratis pro- gram med åpen kildekode for å spille av DAISY-format.
 
Oppmuntrer til leseglede
Ett av målene med ”Lytt − Opplev − Lær” er å oppmuntre til leseglede hos barn og unge. Lytting til skjønnlitterære bøker kan gi opplevelser, og bidra til leselyst også i forhold til fagbøker. I pakken finnes derfor to romaner som DAISY-lydbøker.
Barn og unge med lesevansker har lånerett hos Norsk Lyd og blindeskrift www.nlb.no, og de har et stort utvalg av skjønnlitterære DAISY-lydbøker i sine hyller.
 
Lesevansker og DAYSY-fagbøker
Mange elever sliter med lese- og skrivevansker, og hvert år får ca. 8000 av disse støtte til innkjøp av pc fra en av landets 19 hjelpemiddelsentraler. Ved hjelp av pc-en kan elevene spille av DAISY-fagbøker for å få tilgang til lærestoffet, lydstøtten kompenserer for mangelfulle leseferdigheter. I dag kan skolene leie faglitterære DAISY-lydbøker fra Huseby kompetansesenter. De har ansvar for produksjon og distribusjon av tilpassede DAISY-lydbøker for grunnopplæringen, fra 3. klassetrinn og oppover. På nettstedet www.skolelydbok.no bestilles fagbøker, og nettstedet gir også tilgang til viktig og nyttig informasjon.
De fleste elevene som fikk innvilget en pc via hjelpemiddelsentralen i 2007, fikk ”Lytt − Opplev − Lær”-pakken. I 2008 vil informasjonspakken bli sendt ut fra hjelpemiddelsentralene så lenge materiellet er på lager lokalt. ”Lytt – Opplev – Lær”-materiellet kan også bestilles fra Bredtvet kompetansesenter eller lastes ned fra www.skolelydbok.no.
 
”Lytt − Opplev − Lær” også for PPT
Alle PPT-kontorene i Norge fikk informasjonspakken i løpet av våren 2007. PPT fikk pakken for å bidra med informasjon om DAISY-lydbok og metodisk bruk til lærere, foresatte og elever.
Ansvarlige for ”Lytt − Opplev − Lær” er Bredtvet kompetansesenter, Huseby kompetansesenter, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og NAV i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
 
Informasjonspakken ”Lytt − Opplev − Lær” inneholder:
 
• DAISY-lydboken ”Drapene i Barkvik” av Ingvar Ambjørnsen
• DAISY-lydboken ”Svein og Rotta på laben” av Marit Nicolaysen
• Et hefte om hensiktsmessig bruk av DAISY- bøker og IKT for den enkelte elev
• En CD med avspillingsprogrammet AMIS for DAISY-bøker
• Utdrag av to fagbøker som DAISY-lydbøker: ”Horisonter 8”, en lærebok for 8. klassetrinn og ”Senit: energi for fremtiden”, en lærebok for videregående
• Artikkelen ”IKT som lære- og hjelpemiddel” 

 

Sørg for at du siterer riktig fra denne artikkelen:
Høigaard, B (2008): Lytt - opplev - lær.
 INNSIKT;1:16-17

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE