Vi starter med å gratulerer våre kolleger på Ullevål med åpningen av studien om AD/HD 16. januar 2008. Administrerende direktør Tove Strand vektla hvor viktig denne studien er for sykehuset ved å understreke at ved å bruke klinikere aktivt, reduseres avstanden mellom forskningsresultater og praktisk anvendelse i klinikk. Se reportasje på side 18.

I 2007 skjedde det mye for våre brukere – og for fagfolk som arbeider med våre diagnosegrupper:

I forbindelse med den nye veilederen om AD/HD fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) planla NK å arrangere hele 17 kurs for fastleger i alle landets fylker i perioden 2007–2009. Fem kurs er allerede avholdt, og det første kurset i oktober 2007 kunne du lese om i forrige nummer av INNSIKT. NK har fire nye kurs klare i nærmeste framtid, og vi beveger oss nå nord for Dovre: 21. april, Stjørdal; 20. mai, Alta; 21. mai, Kirkenes; og 17. juni, Molde. Alle kursene blir fortløpende annonsert her i tillegg til på senterets nettsider www.nasjkomp.no. Dette godkjente spesialistkurset for legene har den offisielle tittelen ”AD/HD hos barn, ungdom og voksne – utredning, diagnostikk og behandling. En oppgave for primærhelsetjenesten.”

I siste nummer kunne vi også lese om den første nasjonale forskersamlingen om AD/HD. Samlingen er tverrfaglig, og ikke bare for etablerte forskere – det er også for de som ønsker å bli forskere på AD/HD. Neste samling skal være 30. mars–1. april, og

”inngangsbilletten” er å presentere egen forskning.

NK vil samtidig dele ut mindre stipender til forskere, og vi har derfor utlyst dette til relevante fagmiljøer i hele landet og bedt dem igjen om å spre denne informasjonen videre. All informasjon ligger ute på nettsiden vår. Vær oppmerksom på søknadsfristen 15. mars 2008!

Det skjer også noe for Tourettes syndrom denne våren. I uke 24 skal NK holde et ukeskurs for ungdom mellom 13 og 16 år med Tourettes syndrom og lese- og skrivevansker. Kurset holdes i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter som har et flott, nytt internat, og Norsk Tourette Forening. Du finner mer informasjon bakerst i INNSIKT, og søknadsskjema på nettsiden vår. Søknadsfristen er 30. april 2008.

I julenummeret av INNSIKT skrev vi om arbeidet med å opprette regionale fagmiljøer for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i samarbeid med autisme. Det ser nå ut til at alle helseregionene er godt i gang med utarbeidelsen av planene. Alle har som mål å ha planene ferdig i løpet av 2008. Vi regner med at dette fører til at det blir lettere for våre brukere å få korrekt hjelp til utredning og behandling. NK følger nå nøye med på hva som blir utfallet av opprettelsen av regionale fagmiljøer, hva som står i oppdragsbrevene til de fire helseregionene fra Helse- og omsorgsdepartementet, det såkalte Hovedstadsprosjektet i Oslo og hvordan den framtidige organiseringen av sjelden-sentrene i Norge kommer til å slå ut for våre diagnoser. Det er godt å vite at alle de tre interesseorganisasjonene også følger med på utviklingen. Som dere ser i dette nummeret, har vi satset på et lenge etterlengtet Tema: Lære- og lesevansker som tilleggsproblem – og informasjon om hjelpemidler og IKT. De lengste passasjene i dette nummeret er signert Turid Utgård og Bjørgulv Høigaard, og bør kunne gi skoler, skoleeiere, foreldre og elever med våre tilstander mange gode tips å ta med seg videre.

INNSIKT fortsetter å følge debatten om AD/HD. Dette ble aktualisert igjen av visningen av en dokumentar fra 2006 og en oppdatert debatt om AD/HD i TV2 Nyhetskanalen nå i februar. Geir Øgrim stilte opp i TV2, og har skrevet det første innlegget i tidsskriftet du holder i nå. I mai kommer ferske tall for medisinbruk i Norge for 2007, og INNSIKT følger utviklingen.

Videre har vi forskningsnyheter og flere bokanmeldelser for pasienter, pårørende og fagfolk, som vi tror våre lesere vil finne interessante.

Vi ønsker alle en god og lærerik lesing av INNSIKT i vårsola!

Gerd Strand
Leder 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Strand, G (2008): Lederartikkel. INNSIKT;1:4-5

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE