Nå har det kommet en manual for behandling av tics som baserer seg på atferdstilnærming. Manualen er laget av de utredere og behandlere av Tourettes syndrom som har størst erfaring i verden. Førsteforfatter er Douglas W. Woods som er professor II i psykologi og direktør for ”Clinical Training” ved University of Wisconsin – Milwaukee. Dr. Woods var en av foredragsholderne på NKs vitenskaplige symposium på Lillehammer i 2007.

Manualen består av tre hefter som har felles tittel:

“Managing Tourette Syndrome – A Behavioral Intervention”
Guide for terapeuten: ”Therapist Guide”
Guide for foreldre til barn: ”Parent Workbook”
Guide for voksne: ”Adult Workbook”

Manualen er delt inn i øvelser med meget detaljerte anvisninger på hva som skal gjøres. Behandlingen består av en serie på 11 øvelser for barn over ni år og voksne. Informasjon om tic-forstyrrelser er integrert med atferdsterapi (HRT), avslapningsøvelser og behandling lagt opp etter individuell funksjon. Målet med programmet er å lære pasienten effektiv kontroll av ticsene – ikke å kurere tilstanden.

Dr. Woods holdt kurs i Bergen i vår for ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien. Det gir håp om at flere barn og ungdommer kan få hjelp til å mestre slitsomme tics og øke livskvaliteten.

Referanser
Woods, D. W., Piacentini, J. C., Chang, S., Deckersbach, T., Ginsburg, G., Peterson, A. L., Scahill, L. D., Walkup, J. R., & Wilhelm, S. (2008).
Managing Tourette’s Syndrome: A Behavioral Intervention for Children and Adults (Therapist Guide). Oxford University Press.
ISBN 9780195341294 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Strand, G (2008): Ny manual for mestring av tics. INNSIKT3;30-31

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE