GSR (galvanic skin response) er en lett tilgjengelig og følsom måling av aktiviteten i det sympatiske nervesystemet. Denne er også i stand til å reflektere sentralt viljestyrte endringer i den autonome nerveaktiviteten perifert. Den funksjonelle forbindelsen mellom den perifere og den sentrale kortikale nerveaktiviteten har tidligere blitt solid dokumentert både ved hjelp av GSR og elektroencephalografi. Den sympatiske nerveaktiviteten perifert viser seg å være negativt korrelert med den langsomme kortikale hjerneaktiviteten, en indikasjon på at det eksisterer et omvendt forhold mellom aktiveringen perifert og sentralt i korteks. Forskergruppen har tidligere hatt suksess med å anvende GRS biofeedback i å dempe anfallsfrekvensen hos pasienter med epilepsi som var vanskelig å behandle med legemidler. Med dette som bakgrunn utførte gruppen en foreløpig studie på en gruppe pasienter med Tourettes syndrom (TS).

To ulike fysiologiske tilstander, aktivering og avslapning i det perifere autonome nervesystemet, ble framkalt ved å bruke GSR biofeedback hos 14 pasienter. Antallet tics ble registrert under begge sesjonene med biofeedback ved hjelp av opptak på video. Det ble registrert en signifikant nedgang, nær en halvering, av synlige tics under sesjonen for avslapning sammenlignet med sesjonen for aktivering. Forskergruppen mener dette tyder på at forbindelsen mellom fokusert oppmerksomhet på en oppgave og redusert perifer sympatisk muskeltonus demper ticsaktiviteten. Avslapningsøvelser ved hjelp av biofeedback ser dermed ut til å ha en terapautisk effekt på pasienter med TS. Her ligger det derfor an til mer forskning. 

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Midtlyng, E (2008): Kan biofeedback dempe tics? INNSIKT;4:23

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE