Når digitale innspillingsenheter, skannerpenner og mobilkamera eller webkamera benyttes som notatverktøy i kombinasjon med læringsstrategier, f. eks. tankekart eller et kolonnenotat, tilrettlegges for ”smart læring”.

De nye digitale hjelpemidlene er spesielt nyttige for ungdom og voksne som har grunnleggende datakompetanse, dvs. behersker arbeidet med lyd (digitale lydfiler), video og bilder.

Microsofts OnNote, som er en del av Skolepakken til Microsoft, er en programvare som er laget for å håndtere både bilde/video, tekst og digitalt innspilt lyd. Programmet er en ”juvel” når det gjelder organisering, lagring og bearbeiding av ulike typer digitale notater.

Kalender programvaren er ofte knyttet til e-post programmer, bl.a. har Microsoft Outlook 2007 et kraftig kalenderverktøy. Elektroniske kalendere på PC’en kan lett synkroniseres med mobiltelefon. Dette gjør at oppgaver og avtaler blir lettere å ”huske” også fordi mobiltelefoner kan gi påminnelse med lyd. Når dagsplaner og ukeplaner legges på Internett sammen med arbeidslister kan skole og hjem hele tiden få oppdatert informasjon. Dette er nyttig for å bedre samarbeid og samhandling. Kobles kalendere sammen med skolens læringsplattform (LMS), for eksempel “Fronter eller It’s learning” blir det en skoleløsning som passer lærere.

Det finnes mange ulike konfigurasjoner av mini- PCer, et stort tilbud av tilleggsutstyr og mange programvarepakker å velge blant. Våre erfaringer gjennom de siste årene, hentet inn gjennom opplæring av elever i grunnutdanningen, er at det er viktig å satse på teknologi som ikke gir for mange nye utfordringer.

Tenk på å:
- velge lett, robust og bærbart utstyr
- velg trådløst mot Internett og mobiltelefon m.m.
- installér den nyeste programvaren, et eksempel er Office 2007 fordi det er et administrativt programvare med mange kvaliteter.
- benytt vedlikeholds- og oppryddingsprogram, for eksempel Moonscape.
- ta ofte kopi av viktige filer og helst benytte ”lokale” backup-løsninger.

Det kan også være mye tid å spare, når teknikken svikter, om support er avtalt med dataansvarlig på skolen og med forhandlere. Når elevene benytter egen PC, vil en personlig forsikring kunne gi trygghet for at det som blir ødelagt raskt blir erstattet.

Det er viktig med utstyr som er tilgjengelig og virker ”hele tiden”. Utstyr og programvare fra anerkjente leverandører gir ofte den best brukervennligheten og den beste stabiliteten. De store aktørene kommer ofte med oppdateringer som minsker de teknologiske utfordringene. Det har også vist seg at den nyeste teknologien, frem til nå, har kommet med forbedringer som har vært spesielt nyttige for de som trenger IKT som et kompenserende hjelpemiddel. Barn og ungdom med vansker skiller seg heller ikke ut i forhold til IKT-ferdigheter. De kan like mye som jevnaldrende, og mange har i tillegg en stor interesse for feltet. IKT er dermed lett å ta i bruk i opplæringen for de som strever mest.

Informasjon på nett:
OneNote: http://office.microsoft.com/nb-no/onenote/default.aspx
Inspiration: http://www.inspiration.com
Arbeidsmåter i Word: ”Tast lurt” Bredtvet kompetansesenter: http://www.statped.no/bredtvet
C-pen 20: http://www.activium.no
Digitale opptakere (Olympus): http://www.olympus.no/voice/?_s_icmp=ongprod002
Vedlikeholdsprogramvare:http://www.moonscape.no/ eller http://www.mikrodaisy.no/

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Høigaard, B (2008): Nye digitale hjelpemidler - nye muligheter for flere! INNSIKT;4:6-8

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE