I en tidligere utgave av tidsskriftet, NK-info 2/2006 skrev undertegnede en artikkel om bipolaritet hos barn og unge med bl.a. diagnostiske kriterier og utfordringer. Denne artikkelen finnes på www.innsikt.org, søk etter “bipolar”.

Peter Jensen forteller at diagnosen bipolaritet (BP) hos barn og unge fortsatt er omstridt i USA. Han beskrev tre toneangivende miljøer som står langt fra hverandre. Biederman-gruppen anvender ganske vide kriterier og finner mange med diagnosen. De fleste oppfyller imidlertid ikke de klassiske BP-kriteriene. Gabrielle Carlson representerer et miljø der en opererer med lave forekomsttall og strenge kriterier. Barbara Geller inntar en slags mellomposisjon. Peter Jensen selv uttrykte skepsis til en altfor inkluderende definisjon. Han viste til en betydelig økning i antall barn og unge som i USA diagnostiseres med bipolar lidelse ofte i kategorien NOS (Not Otherwise Specified – kriteriene bare delvis oppfylt). Maniske symptomer er registrert hos 5 - 10 prosent av ungdom generelt, og hos 9 - 22 prosent av et tilfeldig poliklinisk utvalg i barne- og ungdomspsykiatrien. Det er ikke vanlig at AD/HD utvikler seg til BP, og klassisk bipolaritet er heller ikke et vanlig resultat av maniske symptomer i ungdomstida.

Bruken av stemningsstabiliserende legemidler har økt, inkludert litium, antiepileptika og atypiske antipsykotika. Foreløpig er det få studier av disse legemidlene brukt på barn og unge.

Jensen fortalte at en i MTA-studien identifiserte en gruppe på 56 barn (av totalt 521) som hadde symptomer på bipolaritet definert ut i fra CBCL (atferdssjekkliste) og DISC (klinisk intervju). Disse hadde ikke noen annerledes eller negativ respons på sentralstimulerende medisin sammenliknet med resten av utvalget. Mange trengte imidlertid høyere dose. Jensen trakk også fram at voksne med BP som grunnet AD/HD brukte stimulanter i oppveksten ikke rapporterer negativ respons på denne medisineringen.

Flere av symptomene på AD/HD og bipolaritet overlapper. Har en mistanke om BP er det derfor viktig å se på de symptomene som er mest mulig spesifikke for denne tilstanden. I tillegg er det viktig å sjekke ut om det finnes bipolaritet i nær familie. En bør også se etter periodisitet. Som hjelp til å skille mellom mani og AD/HD satte Jensen opp følgende tabell (fritt gjengitt): (se papirutgave)

 

Sørg for å sitere korrekt fra denne artikkelen:
Øgrim, G (2009): Peter Jensen: AD/HD og bipolaritet. INNSIKT;1:29-30

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE