Bevegelse, kontakt og glede kan lett kombineres i gjøgle- og akrobatikk aktiviteter. Gjøgle og akrobatikk kan foregå hvor som helst og når som helst. Det er enkelt å gå i gang med, hvis man har lært de grunnleggende teknikker. Boken ”Gøgl i hverdagen - sådan!” gir mye teori og mange nyttige praktiske eksempler med illustrative bilder av glade og aktive barn.

Det spesielle ved denne aktivitetsboken er at forfatterne har utviklet et aktivitetsanalyseskjema. De har utfylt skjemaer innenfor de forskjellige aktivitetsformer til inspirasjon. Først hvordan aktiviteten kan instrueres, og hvordan man sammen kan utvikle den. Det er i skjemaet markeret med en blå prikk. De rekvisitter, man evt. skal bruke til aktiviteten, er markert med en grønn prikk. Med en pink prikk har forfatterne markert graderingsmulighetene - hvordan man kan gjøre den beskrevede aktivitet enklere eller mere utfordrende, så alle barn kan delta med lyst, motivasjon og bevegelsesglede, utfordringen er å finne hvert enkelt barns aktuelle nærmeste utviklingssone. Det informeres også om hva hver aktivitet blandt annet stimulerer. Det er markert med en lilla prikk.

I boken er et blankt skjema, for å kopiere, slik pedagoger eller lærerne selv kan utfylle skjemaene med de aktiviteter, som de og barna selv finner på. Dette gjør det lettere å sette samme et variert ”program” på et passende nivå i forhold til det enkelte barns forutsetning og kompetense, og i forhold til de rekvisitter og fysiske rammer, som er til rådighet.

Boken retter seg mot pedagoger i barnehagen, pedagoger og lærere i barneskolen, samt til foreldre. Aktivitetene er tilpasset for barn i alderen 5-9 år. Boken kan også være inspirerende i jobben med barn med spesielle behov. Boken anbefales varmt for de som jobber med barn!

Om forfatterne
Anton Niemann Jensen er praktiserende gjøgler og konsulent i Videncenter for specialpædagogik, socialpædagogik og sosialt arbeid på UC Syd. Gudrum Gjesing er ergoterapispesialist i barns helse og ansatt på Ehlershjemmet i Haderslev. Hun er også freelance underviser og skribent. Hun har bl.a. skrevet bøkene: Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet og Kroppens muligheder og kropumulige unger, samt sammen med to kollegaer boken Den daglige dosis i skolegården - sådan! 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Zuiden, S V 2009) Gøgl i hverdagen - sådan! INNSIKT;1:16

TRYKK HER FOR FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE