ADHD Norge har tidligere oversatt og gitt ut boken ”Kvinner med ADHD”, og Pernille Dysthe har med boken ”Hyper” skildret sin historie så levende at flere kvinner kjenner seg meget godt igjen. Til slutt er unge kvinner er godt representert i boka ”Helt Hyper” av Mariann Youmans, omtalt i INNSIKT 3/2008.

Sørlandet kompetansesenter har laget mange gode og instruktive videoer og DVD om AD/HD og Tourettes syndrom. Statpedsenterets siste DVD heter ”Jenteliv” der en i løpet av 40 minutter møter tre unge kvinner med AD/HD:

• Den idérike og kjappe Kristine som presenterer forskeren, den utadvendte TV gjesten på Skavlan , men også lar oss få del i de vanskene hun har i arbeid og ellers.
• Høyskolestudenten Sunniva som er mer rolig utad, men som sliter sterkt med konsentrasjon og læring, og som trodde hun var dum fordi hun ikke presterte. NÅ vet hun hvorfor hun sliter og vi får være med og se hvordan læresituasjonen kan legges til rette.
• Malin representerer tenåringsjentene og vi får se hvor vanskelig det er å sitte stille på pulten, følge opp forpliktelser hjemme og på skolen.

Filmens sterke side er at vi følger tre forskjellige kvinner som sliter med den samme diagnosen, men på hver sin måte. Utsagnet ”Har du sett en med AD/HD , har du bare sett en med AD/HD” vises klart i filmen og produsenten Sveinung Wiig Andersen skal ha stor ros for å ha klart dette så godt. Med denne filmen bør en snart få slutt på myten hos enkelte fagfolk om at intelligente kvinner ikke kan ha AD/HD. Se og bli vis. I tillegg til de 40 minuttene med de tre kvinnene er det lagt inn ekstra materiale på 40 minutter med forskerne dr. psychol Heidi Aase og professor Russel A. Barkley som forteller om kjønnsforskjellene innen symptomene, og hvor lett det er å overse unge piker og voksne kvinner med AD/HD. Tema som kvinnerolle, samliv, barneoppdragelse mv belyses. Mange pårørende ønsker at diagnoseorientert materiale skal være tekstet slik at det er mulig for hørselshemmede å få med seg informasjon om diagnosene til familiemedlemmer. I denne filmen, som i de andre fra samme produsent, er engelsktalende intervjuobjekter tekstet, men det hadde vært ønskelig at alle var tekstet.

Produsert av Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med AD/HD Norge fra 2008. DVDen kan bestilles hos Sørlandet kompetansesenter sorlandet@statped.no eller på nettbutikken til ADHD Norge, www.adhdnorge.no til kr 150,- 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Bronder, K H (2009): Jenteliv - tre historier om AD/HD. INNSIKT;1:15

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE