Vel møtt til nytt år med nye muligheter for mestring! Senterets første store løft i år ble 15års-jubileet med en konferanse som ble gjennomført til de flestes tilfredshet. Det vil bestandig være noe som kunne vært gjort annerledes, men i følge evalueringen var folk godt fornøyde. De tre utlendingene som hadde hovedforedragene første dag fikk god respons. De avsluttet også dag to med en spenstig debatt om likheter og ulikheter mellom våre tre diagnoser (se bilde på neste side). Geir Øgrim ledet debatten på en glimrende måte, og fikk panelet til å si noe om sine tanker om den nære framtid. Det tilhører også sjeldenhetene at så dyktige fagfolk er samlet på ett sted hvor publikum god anledning stille spørsmål.

De fleste satte pris på at hovedtyngden av foreleserne var norske, og at Terje Ogden ga oss en god oversikt over tiltak som har gitt dokumenterte resultater i arbeidet med barn og ungdom med atferdsvansker. Evalueringen viste også at mange likte at mesteparten av dag to var tiltaksrettet. Dessuten ble 2. utgaven av NKs bok tatt godt i mot av deltakerne som fikk hvert sitt eksemplar inkludert i konferanseavgiften. Du kan bestille boken ved å rive ut og sende inn flyeren midt i tidskriftet. Flere av foredragene fra konferansen er referert i dette nummeret av INNSIKT.

Vi puster nå ut etter arbeidet med boka og konferansen, og konsentrerer oss om å bli kjent med våre nye medarbeidere slik at vi kan legge flere planer for 2009. 15. september 2008 fikk NK ny kontorleder. Hun heter Hege Skoghus og overtar mange av de funksjoner kommunikasjonsrådgiver Ståle Tvete Vollan hittil har hatt. Et satsningsområde for NK og en hovedoppgave for kommunikasjonsjobben er å heve kvaliteten på informasjonen fra senteret. Det har vi gjort det siste året, både med stands, brosjyrer, i media og ved å bli mer tilgjengelig på nett. Vi ber leserne om å gå inn på www.innsikt.org og www.nasjkomp.no fremover, og registrere seg som mottaker av senterets nyhetsbrev.

15. januar 2009 engasjerte vi Janne Birgitte Drage i en stipendiatstilling for resten av året. Hun skal jobbe spesielt med Tourettes syndrom, blant annet skal hun skrive artikkel fra de data som ble samlet inn i 2006 og 2007 av tre psykologistudenter ved Universitetet i Oslo. Disse oppgavene kan bestilles fra Psykologisk institutt, UiO.

1. februar 2009 begynte Knut Hallvard Bronder som rådgiver i halv stilling ved NK, og fra 1. april går han over i 100 prosent. Mange vil kjenne Bronder fra ADHD Norge der han har vært assisterende generalsekretær i mange år.

Alle vi på NK ser fram til at vi kan yte bedre service både til brukere og fagmiljøene rundt omkring i Norge.

Med ønske om god lesing,

Gerd Strand
leder NK 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Strand, G (2009): Lederartikkel. INNSIKT1;4-5

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE