Forfatteren beskriver prosessen frem til å godta at hennes mor var syk, og hvordan dette har preget henne som menneske. Boken kan nesten virke for velregissert enn det man kanskje kan forvente, men boka er heller ikke ment å brukes som en underholdning, men å formidle kunnskap og erfaring fra dette feltet. Som leser får man raskt et inntrykk av at dette var en datter som tidlig reflekterte og som gjennom oppveksten skrev dikt og notater for å sortere i egne tanker og opplevelser. Og hun har sortert godt. Resultatet er en bok som bærer preg av veloverveide beskrivelser av ulike hendelser og slutninger omkring egen opplevelse og om sin mor. Underveis stiller forfatteren gode spørsmål til hjelpeapparatet og til alle som måtte berøres av lignende historier.

Boken tar opp sentrale moralske, etiske og faglig problemstillinger, kan anbefales til alle som interesserer seg for barns situasjon.

Vi gjengir her et dikt på side 84 i Moens bok, det er ingen tittel, men er sakset fra noe forfatteren omtaler som ”Diktboka”

Sårbar jeg?
Jeg som takler dette så
bra
hun har vært syk så lenge
Stenger av følelsene
forteller om det som om det
ikke angår meg
at det er greit
at jeg ikke bryr meg

Er hard
får høre at jeg er hard

Er jeg hard?
se lenger er du snill
se bak ordene
bak det likegyldige ansiktet
lytt til det jeg sier
ikke med ord
Kroppen min viser
Jeg bryr meg

Tør du se det?
Tør jeg vise det? 

 

Barns møte med psykisk lidelse - en datters historie, Grete Lillian Moen
Utgitt av Cappelen Akademiske Forlag, 2009
120 sider
ISBN: 8202297109

Sørg for å at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Drage, J (2009): Barns møte med psykisk lidelse. INNSIKT 3;15

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I DENNE UTGAVEN