Barnepsykiater, dr. med. Uta Bastian og klinisk pedagog Åse Egge har i 2009 gitt ut boken Barn med ADHD på Kommuneforlaget. Boken er på 84 sider, dette omfatter blant annet en fyldig innholdsoversikt, mange illustrasjoner og en del tilleggsinformasjon. Både linjeavstand, skriftstørrelse og rikelig med illustrasjoner gir sidene luft. Boken blir dermed rask å lese. Teksten ble for min del gjort unna på 20 minutter. Illustrasjonene understreker situasjoner som er vanskelig for barn med AD/HD. For eksempel påkledning i barnehagen og mottak av beskjeder på skole. Teksten er for en stor del utformet som om det er pasienten selv som forteller. Boken berører mange viktige tema på en enkel måte. For eksempel hvor viktig det er å bruke barnets sterke sider, eller hvordan voksne kan hjelpe barn som har vansker med å vente på tur. Men siden teksten er såpass kort er det mange viktige ting som ikke utdypes tilstrekkelig. Et eksempel her er sosial kontakt, der barn med AD/HD vel så mye blir avvist av andre barn, som at de selv ikke har ”motor” til å ta kontakt, slik det blir formulert i teksten. Illustrasjonene er i svarthvitt. De blir kanskje litt anonyme og kunne ha vært i farger og noe mer tegneseriepreget for å få mer illustrativ effekt.

Barn med ADHD, Uta Bastian og Åse Egge
Kommuneforlaget, 2009
89 sider
ISBN: 9788244620147 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Midtlyng, E (2009): Raskt lest om barn med AD/HD. INNSIKT;3:12

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE