Dette tar vår lege, Ebba Wannag, opp i artikkelen ”Om plutselig død og sentralstimulerende legemidler - nok en gang” En annen sak er hvordan barn opplever å bli medisinert, noe som ikke vært sett på tidligere. Fra Sverige har Knut Bronder hentet fram rykende ferske data på dette. Vi tror at disse artiklene vil gi fagfolk og pårørende ny kunnskap som igjen letter valget av riktig behandling.

Forskning i dette nummeret av INNSIKT spenner fra seriøse funn presentert på det femte internasjonale vitenskapelige symposiet i New York, til kuriositeter om at Tourettes syndrom påstås å være vanligere hos folk med rødt hår, omtalt av Janne Drage. Tilfeldigheter, arv eller kuriositet, vi lar det stå åpent. Vi har også med flere bokanmeldelser, og en av dem handler nettopp om å være kritisk til vitenskapelig arbeid.

Det falt nylig dom i en sak som har opptatt foreldre og fagfolk over hele landet. En mann fikk åtte års fengsel for å ha drept sin stesønn på 8 med AD/HD. Vi registrerer at rettsystemet fungerer og slår fast barns rett og krav på beskyttelse, også innen kjernefamilien. Men en kan undre seg over at drap på barn gir lavere straff enn drap på voksne.

Fagfolk går høsten i møte med flere aktuelle kurs. I september, i Sveits, holdes en internasjonal konferanse om narkolepsi, og NK har fullbookede kurs for fagfolk som ønsker å lære mer om 5-15 –skjemaet, www.5-15.org I oktober presenteres de nyeste forskningsresultatene på den amerikanske barne- og ungdomspsykiatrikonferansen. I desember arrangerer NK Habit Reversal Training i Oslo og Trondheim med Douglas Woods, verdens ledende ekspert på denne bivirkningsfrie behandlingen for Tourettes syndrom. Les programmet for kurset på side 7, sjekk www.nasjkomp.no for påmelding og se kursoversiktene våre på siden foran og på nett.

Dessverre ser også NK konsekvensene av økonomisk vanskelige tider: Våre kolleger på sykehusene får ikke lov til å delta på kurs ut 2009, selv om kursene er gratis. Vi har derfor fått avmeldinger. NK har forelagt Helse Sør-Øst vår bekymring, uten svar, og mener det er underlig å stoppe videreutdanning samtidig med at ledelsen ønsker å heve kompetansen til fagfolk. Så vidt vi vet har ikke lignende sparepakker rammet pedagogene i samme grad ennå.

Utredninger og forslag kommer stadig vekk i det offentlige. Sommerens omorganiseringsforslag i Statped og den kommende NOU om barnevernet følges med argusøyne her på NK. Vår rolle er å spre kunnskap, peke på misforståelser og spille inn forslag til det beste for mennesker med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

For å spre kunnskap må man samle kunnskap, og helst fra brukere i alle aldre: Vi på NK ser med spenning frem til en ny samling på Frambu i 2010, rettet spesielt inn mot folk i godt voksen alder med en av våre diagnoser, se annonse på side 11 i dette INNSIKT.

God høst, god lesing

Gerd Strand
leder NK

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Strand, G (2009): Vær nysgjerrig på vitenskap - la folk gå på kurs! INNSIKT;3:4-5

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE