For alle som har søvnsykdommer eller har jobbet med disse diagnosene er Anne M. Wolland og Mona Skard Heier navn som er kjent fra før. For alle andre er de to nye bøkene, som de har gitt ut, et godt sted å stifte bekjentskap med to av våre søvnforskere og deres arbeid.

Disse to legene og søvnforskere har lang erfaring med søvndiagnosene og har skrevet bøker om dette tema tidligere.

Barn og søvn
For alle som har eller har hatt barn, er søvn et velkjent tema. Heldigvis er utfordringen med å få barn til å sove forbigående for de fleste. Men for noen er og blir søvnen et problem.

I boka ”Barn og søvn” ser Anne M. Wolland og Mona Skard Heier nærmere på barn og søvn. Forskere sier at omtrent hvert femte barn ikke vil legge seg om kvelden og er søvnige eller overtrøtte om dagen. Hvert tiende barn våkner for tidlig, hjemsøkes av mareritt eller har pusteproblemer om natta.

Anne M. Wolland og Mona Skard Heier påpeker i boka hvor viktig god søvn har for barns læring og utvikling. Det er av stor betydning at både barn og voksne er klare over at søvnmønstrene endrer seg med alderen, men at det særlig i barneårene skjer store forandringer.

”Barn og søvn” er lettlest og tilpasset de fleste av oss. Her er ikke lange og vanskelige begreper. De mest vanlige begrepene som søvnforskerne bruker er forklart på en lettfattelig måte. Forfatterne tar også for seg alt fra spørsmål om spedbarnskolikk og søvn til en rekke av de mest vanlige søvndiagnosene som narkolepsi og søvnapné. De har også sett særlig på de utfordringene og diagnosene som er mest vanlige for barn og unge.

Forfatterne besvarer på en kortfattet og enkel måte de vanligste spørsmålene knyttet til barns søvn og søvnproblemer.

I denne boka svarer forfatterne blant annet på disse spørsmålene:
• Er for lite søvn helseskadelig? • Hvor mye søvn trenger barn egentlig?
• Hva er god leggetid og normal søvnrytme hos barn?
• Når trenger et barn profesjonell søvnhjelp?
•Hvordan kan søvnrytmeforstyrrelser behandles?
• Hva kan man selv gjøre overfor barn som har søvnproblemer?

Søvnløshet
Anne M. Wolland og Mona Skard Heier har også skrevet boka ”Søvnløshet” der de ser på denne utfordringen. Omtrent en tredjedel av befolkningen sliter med lang innsovningstid, avbrutt og urolig søvn eller for tidlig oppvåkning.

Forfatterne viser til at det hvert år selges rundt 44 millioner sovetabletter i Norge, og det er flere kvinner enn menn som strever med søvnen.

I denne boka prøver forfatterne Anne M. Wolland og Mona Skard Heier å forklare og besvare på en kortfattet og enkel måte de vanligste spørsmålene knyttet til søvnløshet.

I denne boka svarer de blant annet på:
• Er for lite søvn helseskadelig?
• Hvor mye søvn trenger vi egentlig?
• Hva er god søvn?
• Hvordan kan søvnløshet behandles?
• Hva kan man selv gjøre med søvnløshet?

Gode oppslagsbøker
Begge bøkene er gode oppslagsbøker for de som har både konkrete og mindre konkrete spørsmål om søvn. Det er lett å orientere seg i bøkene, og med stikkord i margene er det lett å finne temaområdene.

Det som også er fint med disse to bøkene er at de i tillegg til temaer også tar opp i de vanligste spørsmålene folk har om søvn i et eget spørsmål/svar-kapittel .

Det er Cappelen Akademisk Forlag som gir ut de to bøkene. Fra forlaget får vi opplyst at de to bøkene er foreløpig det de har på sine utgiverlister i år, men at de regner med å gi ut flere bøker om søvn på sikt.

Barn og søvn, Mona Skard Heier og Anne M. Wolland
ISBN: 9788202306472
ISBN-10: 8202306477
128 sider, Bokmål
Cappelen Akademisk Forlag

Søvnløshet, Mona Skard Heier og Anne M. Wolland
ISBN: 9788202306168
ISBN-10: 8202306167
88 sider, Bokmål
Cappelen Akademisk Forlag 

Både ”Søvn og barn” og ”Søvnløshet” har et eget kapittel som de kaller ”spørsmål og svar” – der de vanligste spørsmålene om søvn stilles og søvnforskerne svarer.

Dette eksemplet er fra boka ”Barn og søvn”:
Spørsmål:
Vi har to barn på 10 og 7 år. Det er stadig diskusjoner om leggetiden. Kan tiåringen være lenger oppe enn syvåringen?
Svar: Søvnbehov for barn mellom 6 og 15 år er omtrent 10 timer, nokså uavhengig av aldersforskjeller, men med individuelle forskjeller. Det er derfor ingen grunn til å ha forskjellige leggetider for de to barna dersom dere har inntrykk av at begge får nok søvn og virker uthvilte og opplagte om dagen.

Les også omtale av boken Søvnsykdommer – moderne utredning og behandling

 


Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Gardar, J H (2009): To nye bøker om søvn. INNSIKT;4:26-27

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE