De fleste av INNSIKTs lesere kjenner trolig til spørreskjemaet 5-15. For mer info henvises til www.5-15.org.

I april 2009 var det omsider mulig å ta i bruk den elektroniske skåringen. Aktuelle fagfolk kan bli godkjente som brukere ved å gå inn på nettsiden og søke om tilgang. Per i dag er det over 350 brukere fra hele Norden.

Instrumentet ble utviklet i løpet av en periode på femten år av en nordisk ekspertgruppe. Lørdag 7. november 2009 møttes en stor del av denne gruppa i Helsinki. Med på lasset var også NKs samarbeidspartner i utviklingen av den elektroniske versjonen, Øystein Skjesol, samt Gerd Strand og undertegnede. Fra Sverige møtte Christopher og Carina Gilberg, Bjørn Kadesjø og Lars-Olof Janols. Fra Danmark kom Anegen Trillingsgaard. Leder av NK, Gerd Strand, er det eneste medlemmet norske medlemmet i gruppa som har vært med helt siden starten.

De finske vertene var representert ved Marit Korkman og Katarina Michelsson. Etter hvert fikk vi dessuten besøk fra den finske AD/HD-foreningen ved Mirja Heikkilä og Teija Alanko.

I et kommende nummer av INNSIKT, samt på nett, kommer vi tilbake med et fyldigere referat. Da har vi trolig med en oversikt over nye publikasjoner det 5-15 er brukt, info om utprøving av en lærerversjon i Sverige, og andre planer for videre utvikling.

5-15 er allerede mye brukt i våre naboland. Den NK-finansierte og NK-utviklede elektroniske plattformen vil bli tatt i bruk også av dem, og vi håper også at Island kan få bli med videre.

Takk til landkoordinator Ståle Tvete Vollan på NK og utvikler Øystein Skjesol som har sørget for å få dette til.

Antallet godkjente brukere her i landet har denne høsten hatt en eksplosjonsartet utvikling, og nå begynner det å røre på seg i resten av Norden også. Mer om dette på www.5-15.org 

 

Sørg for at du siterer korrekt fra denne artikkelen:
Øgrim, G (2009): 5-15 sprer seg. INNSIKT;4:22-23

TRYKK HER FOR Å LESE FLERE ARTIKLER I SAMME UTGAVE