Fullstendig oversikt på www.helseogrehab.no Noen prosjekter om AD/HD fortsetter fra tidligere år, som f.eks ”Med kreativ energi inn i tenåra” på AD/HD. Prosjektet ”Fra Vic til Streit”, søkt inn av ADHD Norge sentralt med Petter Vennerød som prosjektansvarlig, fikk en halv million for å fortsette i 2010.

Aktuelle prosjekter 2010:

Prosjektnr. 2009/1/0658: 50.000,-
til ”Barne- og ungdomsklubb for unge med AD/HD”, søkt inn av Hordaland Fylkeslag av ADHD Norge, prosjektansvarlig Berit Namtvedt, under helseområdet forebygging.

Prosjektnr. 2009/1/0661: 130.000,-
til ”ADHD og aldring - en pilotstudie”, søkt inn av ADHD Norge sentralt og Oslo universitetssykehus HF, prosjektansvarlig Michael B Lensing, under helseområdet forebygging. Friske penger i 2010 fra Helse og rehab Ståle Tvete Vollan Stiftelsen med 27 frivillige organisasjoner fordeler overskuddet fra Extra-spillet til ulike helseprosjekter. I november 2009 ble det igjen delt ut 230 millioner kroner, og vi bringer noen av dem som fikk penger.

Prosjektnr. 2009/1/0668: 900.000,-
til ”Parterapi for foreldre med barn med AD/HD”, søkt inn av ADHD Norge og Changetech, prosjektansvarlig Pål Kraft, under helseområdet forebygging.

Prosjektnr. 2009/3/0458: 58.000,-
til ”Aktiv sommer”, søkt inn av Sør- Trøndelag fylkeslag av ADHD Norge, prosjektansvarlig Kristian Mandahl, under helseområdet rehabilitering.

Prosjektnr. 2009/3/0459: 167.000,-
til ”Fra avmakt til innsikt”, søkt inn avHordaland Fylkeslag av ADHD Norge, prosjektansvarlig Svanhild Olsen-Lie, under helseområdet rehabilitering.

Prosjektnr. 2009/1/0153: 400.000,-
til ”Ungdomskurs med fadderordning”, søkt inn av Oslo-Akershus Fylkeslag av Norsk Tourette Forening Aud Bredesen, under helseområdet forebygging.

Prosjektnr. 2009/1/0160: 225.000,-
til ”Bok om Tourettes syndrom +”, søkt inn av Norsk Tourette Forening sentralt, prosjektledere er Lisbeth Iglum Rønhovde og Aud M. Bredesen, under helseområdet forebygging.

Prosjektnr. 2009/3/0058: 386.000,-
til ”Tourette - og en vrang", søkt inn av Norsk Tourette Forening sentralt og Sørlandet kompetansesenter, prosjektansvarlig Sveinung Wiig Andersen, under helseområdet rehabilitering.